Dominikański z Orleanu

Redakcja

Kontakt Świecki Instytut Dominikański z Orleanu ul. Daniłowiczowska 9 m. 1 00-084 Warszawa Maria KOSTECKA Os. Przyjaźni 4 m. 258 61-682 Poznań tel. /0-61/ 828-90-83 […]

Terezjański

Redakcja

Instytut Terezjański Kontakt: tel. 508 451 720 lub 46 862 34 84  http://instytut-terezjanski.blogspot.com/ Jest to wspólnota ludzi świeckich, konsekrowanych o charakterze kontemplacyjno-apostolskim, żyjąca w małych […]

Prymasa Wyszyńskiego

Redakcja

Jest Instytutem życia konsekrowanego na prawie papieskim, w którym członkinie, pozostając w świecie, życie swoje oddają samemu Bogu i starają się być znakiem Jego miłości […]

1 2 3