Osiem dni po uroczystości Wniebowzięcia Maryi obchodzimy Święto NMP Królowej. Jako pierwszy w historii Polski został ukoronowany koroną królewską obraz Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej Starówce.

Pierwszy koronowany obraz – u Jezuitów

Redakcja

Osiem dni po uroczystości Wniebowzięcia Maryi obchodzimy Święto NMP Królowej. Jako pierwszy w historii Polski został ukoronowany koroną królewską obraz Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej Starówce.

1 2 3 1 954