W domu generalnym w Markach odbyła się doroczna „Konferencja przełożonych,  dyrektorów i  proboszczów Zgromadzenia  Świętego  Michała  Archanioła” (15-17 października). Swoim zasięgiem objęła ona głównie placówki <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/michalici-spotkanie-przelozonych-2018-79710/" title="Michalici: Spotkanie przełożonych 2018">[...]</a>

Michalici: Spotkanie przełożonych 2018

Redakcja

W domu generalnym w Markach odbyła się doroczna „Konferencja przełożonych,  dyrektorów i  proboszczów Zgromadzenia  Świętego  Michała  Archanioła” (15-17 października). Swoim zasięgiem objęła ona głównie placówki […]

1 2 3 2 195