„Przegląd Polsko-Polonijny” dedykowany ks. Zdzisławowi Malczewskiemu TChr

Ukazał się właśnie kolejny numer „Przeglądu Polsko-Polonijnego”, który został zadedykowany naszemu współbratu ks. drowi Zdzisławowi Malczewskiemu – rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Ksiądz Malczewski przybył do tego kraju w 1979 r. W ciągu lat rozwijał działalność ewangelizacyjną oraz prowadził działalność społeczną i naukową. We wszystkich tych dziedzinach – jak podkreślono we wprowadzeniu do zeszytu – osiągnął znaczące wyniki, za co otaczany jest powszechnie szacunkiem. Na zawartość tego zeszytu złożył się szereg artykułów, pisanych z perspektywy różnych dziedzin nauki.

Zeszyt w wersji elektronicznej (PDF) można pobrać tutaj.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.