127 Zebranie plenarne KWPZM w Krakowie u Zmartwychwstańców

11 października w klasztorze Ojców Zmartwychwstańców w Krakowie rozpoczęły się obrady 127 Zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Podczas tego spotkania zaplanowano dyskusję na dokumentem „Lineamenta” przygotowującym Synod Biskupów, poświęcony nowej ewangelizacji.

Eucharystii w pierwszym dniu spotkania przewodniczył nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, bernardyn o. Damian A. Muskus. Wyżsi przełożeni spotykają się w klasztorze Zmartwychwstańców w związku z uroczystościami 175-lecia powstania tego Zgromadzenia.

W tym roku mija już 63 lata od powstania struktur, których kontynuatorką jest Konferencja, a także 60 lat od formalnego powołania KWPZM do istnienia. „Jeszcze za życia Kardynała Augusta Hlonda odbyło się od 1946 roku kilka spotkań przełożonych zakonnych. Po śmierci Księdza Prymasa (22.10.1948 r.), posiadający specjalne uprawnienia Stolicy Apostolskiej Kardynał Adam Sapieha w grudniu 1948 r. zaprosił na spotkanie do Krakowa wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich. Tematem wiodącym zebrania była sytuacja Kościoła i zakonów w Polsce. Mówiono o potrzebie jednolitego postępowania.

Po wspomnianym zjeździe wśród prowincjałów powstała myśl, aby utworzyć wspólne porozumienie wyższych przełożonych. Sprawy organizacyjne powierzono prowincjałowi pijarów O. Bonawenturze Kadeji. W grudniu 1948 r. odbyło się zebranie prowincjałów u ojców jezuitów w Krakowie. W skład prezydium zjazdu weszli O. B. Przybylski OP, O. W. Krupa SJ, Ks. J. Ślusarczyk SDB i O. B. Kadeja SchP. jako sekretarz. Faktycznie więc już w grudniu 1948 powołano do życia Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Pierwotna nazwa konferencji brzmiała: Porozumienie Wyższych Przełożonych Zakonów i Zgromadzeń Męskich w Polsce” zaś aktualna nazwa została przyjęta w roku 1951.

W ciągu tych 60 lat istnienia Konferencji, przeszła ona wiele zakrętów historycznych i procesów przemian, wśród których bez wątpienia najważniejszą była reforma życia konsekrowanego, zapoczątkowana przez Sobór Watykański II. Również struktury i przepisy wewnętrzne Konferencji wielokrotnie ulegały zmianom i modyfikacjom. Jednak przez wszystkie lata swego istnie-nia odgrywała ona ważną rolę w integracji środowisk zakonnych w Polsce.

W ostatnich latach praktycznymi przejawami tej współpracy było utworzenie Forum Współpracy Międzyzakonnej, pojawienie się strony internetowej www.zyciezakonne.pl oraz Biuletynu Tygodniowego CIZ, a także wprowadzenie wspólnych legitymacji zakonnych.

Redakcja