150 lat Boromeuszek w Trzebnicy

W dniu 12 października br. minęło 150 lat od przybycia pierwszych trzech Sióstr Boromeuszek do Trzebnicy. Przybyły one na zaproszenie miejscowego proboszcza celem opieki nad ludźmi chorymi.

Siostry zapraszają do wspólnego dziękczynienia Bogu za 150 lat posługi w Trzebnicy, za dar klasztoru św. Jadwigi i całej spuścizny jadwiżańskiej, jaka stała się ich udziałem, do dziękczynienia za Boże błogosławieństwo, które to- warzyszyło podejmowanym przez te wszystkie lata dziełom, za ludzi, którym siostry posługiwały i tych, z którymi współpracowały w pełnio- nym dziele miłosierdzia.

Obchody jubileuszowe będą miały miejsce w dniach 4-6 listopada br.:

◊ 4 listopada, piątek – święto patro- nalne Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza;

◊ 5 listopada, sobota – sympozjum „Spadkobierczynie św. Jadwigi Śląskiej”;

◊ 6 listopada, niedziela, godz. 11.00 – uroczysta Eucharystia w bazylice pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego.

Źródło: Żniwo 34/504