Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci u chrystusowców w Szczecinie

W sobotę 15 października w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie odbył się Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Tematem przewodnim spotkania było hasło „Bł. Jan Paweł II – Wielki Misjonarz uczy nas modlitwy różańcowej”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 650 dzieci z całej archidiecezji. Gospodarzem kongresu był kustosz sanktuarium ks. Adam Staszczak TChr, a organizatorem – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Krzysztof Wąchała TChr przy ogromnym zaangażowaniu księży i sióstr pracujących w naszym Sanktuarium oraz współudziale wydziału duszpasterskiego Kurii. Wśród zaproszonych gości byli: krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr Tomasz Atłas, sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych pani Anna Sobiech oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ks. dr Piotr Skiba, który odczytał słowo ks. abpa Andrzeja Dzięgi skierowane do uczestników i organizatorów Kongresu.

Najważniejsza była dziecięca modlitwa, której towarzyszyła zabawa. Śpiew na kongres przygotował zespół Boże Światełka z parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim, a koło misyjne z tej parafii przedstawiło spektakl, dzięki któremu uczestnicy poznali postać Jana Pawła II jako misjonarza modlitwy.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści misyjnych s. Ewy Szpargały MChR – misjonarki z Brazylii i o. Francesco Kapu – misjonarza werbisty z Indonezji oraz śpiewu cerkiewnego dzieci z Ukrainy przybyłych ze swoim duchowym opiekunem ks. Ruslanem Marciszkiem z kościoła greckokatolickiego.

Ukoronowaniem modlitwy był udział w Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Tomasz Atłas. Bardzo interesująca była procesja eucharystyczna, w której w rytmie afrykańskiej muzyki dary niosły dzieci przebrane w stroje z różnych kontynentów.

Po Mszy Świętej uczestnicy kongresu mieli czas na chwilę odpoczynku. Poświęcili ją zarówno na posiłek, jak i na zakupy w sklepiku misyjnym, do którego wszystkie produkty własnoręcznie wykonali uczestnicy spotkania.

Był także czas na współzawodnictwo – oczywiście misyjne. Uczestnicy przygotowali różańce, które oceniła niezawisła komisja ekspercka. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć tego dnia modlitwy różańcowej w różnych językach świata, którą wypowiedzieli misjonarze i misjonarki obecni na kongresie. Podsumowaniem spotkania był koncert „szczecińskich” Serduszek, zespołu istniejącego od 22 lat przy parafii NSPJ w Szczecinie.

Kolejny kongres archidiecezjalny dopiero za dwa lata, ale już w maju wszyscy chętni mogą wziąć udział w kongresie krajowym, na który serdecznie organizatorzy zapraszają.

Ks. Krzysztof Wąchała TChr
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl