25-lecie pracy chrystusowców wśród Polonii

Srebrny jubileusz obecności w Republice Południowej Afryki obchodzą księża chrystusowcy. Z tej okazji 26 października w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pretorii została odprawiona dziękczynna msza św.

Chrystusowcy przybyli do RPA z Australii w 1983 r., w związku z „solidarnościową” falą emigracji z Polski. Objęli placówki w Vanderbijlparku i Secundzie, potem także w Kapsztadzie i Pretorii, skąd dojeżdżali do mniejszych ośrodków polonijnych.

Przez ćwierć wieku pracowało tu 14 chrystusowców. Obecnie jest ich tylko dwóch: ks. Faustyn Jankowski w Johannesburgu, gdzie mieszka 60 proc. południowoafrykańskiej Polonii i ks. Bogdan Wilkaniec w Pretorii.

W Republice Południowej Afryki mieszka obecnie 10-15 tys. Polaków. Polską Misję Katolicką w Johannesburgu założył ks. Leon Łomiński. Gdy zmarł nagle w 1953 r., dopiero po czterech latach przyjechał na jego miejsce studiujący w Rzymie ks. Franciszek Bajcer. Jednak i on umarł trzy lata później.

Nowym rektorem PMK został w 1962 r. ks. dr Jan Jaworski. Początkowo mieszkał on w Kapsztadzie, a po kilku latach przeniósł się do Johannesburga. Jednak pracę duszpasterską, stałą lub okazjonalną, prowadził niemal w całym kraju – wszędzie tam, gdzie mieszkali Polacy.

Aż do przybycia chrystusowców w 1983 r., ks. Jaworski był jedynym duszpasterzem coraz liczniejszej Polonii w tym kraju. A do utworzenia polskiej ambasady w Pretorii w 1990 r., w jego gestii leżały też wszystkie sprawy polskie w RPA. W 1999 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 8 października br.

za: www.niedziela.pl