60-lecie istnienia Seminarium w Pieniężnie i inauguracja roku akademickiego

8 października br. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009. To podniosłe wydarzenie zbiegło się również z obchodami 60 rocznicy istnienia naszego seminarium na ziemi warmińskiej.

Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, wspólnota werbistów wraz z zaproszonymi gośćmi wyśpiewała Trójjedynemu Bogu radosne Te Deum za lata istnienia seminarium.

Drugim punktem spotkania była akademia inauguracyjna. Po hymnie „Gaude Mater Polonia”, o. Szczepan Szpyra SVD, Rektor MSD w Pieniężnie, w swoim przemówieniu powitał wszystkich szacownych gości przybyłych na niniejszą uroczystość, a także podkreślił, iż świadkami Chrystusa stajemy się już w Alma Mater w Pieniężnie.

Słowa podziękowania padły również ze strony o. Andrzeja Danilewicza SVD, Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, którego zdaniem misjonarz – werbista ma być specjalistą spotkania człowieka z Bogiem.

ImageNatomiast ks. dr hab. Piotr Duksa, Dziekan Wydziału Teologicznego w Olszynie, dziękował za „konstruktywną i życzliwą współpracę” z naszym seminarium, które od 9 lat przynależy do struktur Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

W dalszej części uroczystości o. dr Jan Bocian SVD, Dyrektor Studiów, zdał sprawozdanie z minionego roku akademickiego oraz z osiągnięć i zaangażowania werbistów na polu naukowym, by następnie przejść do immatrykulacji nowych studentów. Imiennie wywołani, złożywszy wyznanie wiary, zostali zaprzysiężenia na studentów UWM w Olsztynie.

Swój wykład inauguracyjny pt.: „Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie 1948-2008. Sześćdziesiąt lat służby dziełu misyjnemu Kościoła” wygłosił o. dr Janusz Brzozowski SVD. W referacie wyszczególniono znaczące wydarzenia zapisane na kartach historii naszego seminarium oraz podkreślono wielką rolę tegoż ośrodka w kształtowaniu świadomości misyjnej.

Na koniec głos również zabrali: Pani Ambasador Angoli w Warszawie, Burmistrz Pieniężna, przedstawiciel Straży Granicznej oraz dziekan alumnów Łukasz Herkt, po czym odśpiewano „Gaudeamus igitur”.

Inaugurację roku akademickiego 2008/2009 w Pieniężnie zakończył występ zespołu tańca „Sendratari Damai” z Gdańska pod kierunkiem Jadwigi Możdżer oraz o. Vinsensiusa Adi Gunawan Meka SVD. Było to spotkanie z kulturą i rytmami indonezyjskimi.

za: www.werbisci.pl