60.rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

22 października br., w 60. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda – pierwszego biskupa Śląska, Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone jego pamięci.

W warszawskiej archikatedrze, gdzie w kaplicy św. Jana Chrzciciela znajduje się sarkofag kard. Hlonda, sprawowana była o godz. 10.00 uroczysta Eucharystia z prośbą o jego beatyfikację pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Homilię wygłosił ks. bp Stanisław Stefanek TChr.

Eucharystię koncelebrowało 45 kapłanów, w tym: metropolita katowicki abp Damian Zimoń, ordynariusz łomżyński bp Stanisław Stefanek, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasz Sielicki, zarząd i rada generalna Towarzystwa Chrystusowego, rektor i moderatorzy seminarium duchownego Towarzystwa, inspektorzy prowincji księży salezjanów, wielu chrystusowców, salezjanów i kapłanów diecezjalnych.

We mszy św. uczestniczyli wszyscy klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, nowicjusze i bracia zakonni z Towarzystwa, wiele sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń i wierni świeccy. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się w procesji do kaplicy św. Jana Chrzciciela, gdzie przy grobie sługi Bożego kard. Augusta złożono kwiaty, a ks. Prymas odmówił modlitwę o jego beatyfikację.

Drugim wydarzeniem była sesja naukowa pod honorowym patronatem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa na temat: „Działalność prymasowska Sługi Bożego Augusta Hlonda w latach 1945-1948”. Sympozjum zorganizowane przez ks. dra Józefa Kubickiego TChr odbyło się w budynku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na Krakowskim Przedmieściu. Oprócz księży biskupów, którzy celebrowali mszę św. w sympozjum wziął udział metropolita warszawski ks. abp Kazimierz Nycz. Sesję otworzył i przywitał zgromadzonych Maciej Płażyński – Prezes Stowarzyszenia. Z kolei ks. Prymas w słowie wstępnym podkreślił krótko wielkość, zasługi i aktualność myśli kard. Hlonda.

Prowadzenie sesji powierzono Marcinowi Przeciszewskiemu – prezesowi KAI. Pierwszy referat poświęcony „Dziedzictwu Sługi Bożego Augusta Hlonda, pierwszego biskupa Śląska” przedstawili wspólnie ks. abp. Damian Zimoń i dr Maria Włosek. Następnie głos zabrał rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB i zaprezentował wykład na temat „Specjalne uprawnienia Stolicy Apostolskiej dla Prymasa Augusta Hlonda po drugiej wojnie światowej”.

W sesji popołudniowej przedstawiono następujące referaty: o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap. – „Posługa kardynała Augusta Hlonda jako Prymasa Polski zatroskanego o życie zakonne”, ks. dr Józef Kubicki TChr – „Kardynał August Hlond inicjatorem Rady Prymasowskiej do odbudowy kościołów Warszawy”, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr – „Kardynał August Hlond twórcą polskiego duszpasterstwa emigracyjnego” i przełożony generalny Towarzystwa ks. Tomasz Sielicki – „Aktualny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Augusta Hlonda”.

Ks. Generał kończąc swoje wystąpienie podzielił się informacją, że właśnie dziś w Rzymie ukazało się tzw. „Positio super virtutibus” będące ważnym etapem procesu beatyfikacyjnego. Jest to szerokie opracowanie dokumentów zgromadzonych w trakcie procesu wykazujące heroiczność cnót w życiu sługi Bożego. Dokument jest napisany w języku włoskim i będzie przekazany specjalnej komisji działającej w ramach Kongregacji ds. świętych. Wydanie drukiem „positio” jest więc znaczącym krokiem w procesie i niewątpliwie przybliża nas do dnia beatyfikacji kard. Hlonda.

Ks. Jan Hadalski TChr