Chrześcijanie będą musieli pójść do pracy w Uroczystość Trzech Króli

Nie będzie dnia wolnego w Uroczystość Trzech Króli. Obywatelski projekt ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli został odrzucony. Na salę obrad Sejmu RP przyszło tylko 395 posłów. Nie głosowało aż 65 osób. Za odrzuceniem wniosku było niestety 207, przeciwko – 186, a od głosu wstrzymało się – 2. Zobacz, kto jak głosował.

orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania