Dziękczynienie za 90 lat Zgromadzenia Michalitów

Dzisiaj dziękujemy Opatrzności za mądrą decyzję pasterską arcybiskupa Adama Sapiehy, który zatwierdził nowe Zgromadzenie zakonne św. Michała Archanioła na prawie diecezjalnym w 1921 roku. Dziękujemy za te 90 lat, podczas których Zgromadzenie rozrosło się i wpisało w misję Kościoła w Polsce oraz w wielu krajach świata – powiedział w homilii kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, do wiernych zebranych na uroczystej Mszy świętej w pawlikowickim kościele parafialnym, 29 września 2011.

 
Pawlikowice – mała, podkrakowska miejscowość. W czwartkowe popołudnie, 29 września, mimo iż był to zwykły, roboczy dzień, o godz. 17.00 kościół zapełnił się kapłanami, siostrami zakonnymi i świeckimi wiernymi, którzy przybyli, aby wziąć udział w uroczystej Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Jaka po temu była okazja? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w odległej przeszłości i cofnąć się 90 lat. Dokładnie 29 września 1921 roku Zgromadzenie św. Michała Archanioła, po długich latach starań, otrzymało kanoniczne zatwierdzenie na prawie diecezjalnym w archidiecezji krakowskiej. Tego aktu dokonał arcybiskup Adam Stefan Sapieha, ówczesny pasterz Kościoła krakowskiego. Wydarzenie to miało doniosłe znaczenie dla michalitów. Oficjalna aprobata Kościoła była czymś, o co starał się jeszcze ks. Bronisław Markiewicz, a po śmierci Założyciela te wysiłki podjęli jego duchowi synowie. Otworzyło to Zgromadzeniu drogę do dalszego rozwoju i ekspansji na cały świat.

W dziękczynnej Eucharystii razem z ks. Kardynałem wzięło udział blisko 80 kapłanów, w tym przełożony generalny ks. Kazimierz Radzik CSMA z całym Zarządem, przełożony wiceprowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdan Kalisztan, przełożony delegatury niemiecko-austriackiej ks. Antoni Trojak, współbracia z Białorusi, Ukrainy, Włoch, Papui Nowej Gwinei, wszyscy przełożeni i proboszczowie z michalickich placówek w Polsce, inspektor krakowskiej inspektorii salezjanów ks. Dariusz Bartocha SDB oraz kapłani dekanatu wielickiego. Obecna była przełożona generalna sióstr michalitek m. Natanaela Bednarczyk z Zarządem i innymi siostrami, przybyły lokalne władze terytorialne. Młodzież i dzieci z parafii zapewnili piękną oprawę liturgiczno-muzyczną.

Mszę świętą poprzedziło sympozjum naukowe, animowane przez inspektora ds. wychowania w naszym Zgromadzenia ks. Leszka Przybylskiego CSMA. Referaty poświęcone zagadnieniom wychowania wygłosili: ks. Dariusz Bartocha SDB – "Zagrożenia w procesie wychowania dzieci i młodzieży" oraz ks. prof. dr hab. Czesław Kustra CSMA, wykładowca pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – "Realizacja charyzmatu ks. Markiewicza w szkołach michalickich". O historycznej drodze do zatwierdzenie Zgromadzenia Michalitów mówił w trzeciej prelekcji ks. dr Marcin A. Różański CSMA, historyk badający dzieje michalitów.

Michał Mazur CSMA

Za: www.michalici.pl