Franciszkanie zgromadzili się przy relikwiach bł. Jakuba

Od kilku dni w Kaplicy Potockich na Wawelu wystawiona jest trumienka z relikwiami bł. Jakuba Strzemię, franciszkanina, arcybiskupa halicko-lwowskiego, przechowywana dotąd w skarbcu katedralnym. Dziś we wspomnienie Błogosławionego przy relikwiach zgromadzili się franciszkanie z Krakowa wraz z zarządami prowincji i seminarium.

Wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Paweł Dybka powiedział: „przychodzimy i gromadzimy się przy relikwiach bł. Jakuba, aby prosić jego wstawiennictwa, błogosławieństwa i łask Bożych dla braci, dla naszych wspólnot klasztornych i zarządu Prowincji, której jest współpatronem”.

„Przez pośrednictwo bł. Jakuba polecajmy nasze sprawy” – zachęcał.

Porannej mszy św. przewodniczył bp Jan Szkodoń. „Niech przykład i wstawiennictwo bł. Jakuba umocnią nas w nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej” – życzył franciszkanom na zakończenie Eucharystii, przed rozesłaniem.

We mszy wzięli udział również bp Tadeusz Pieronek i Jerzy T. Petrus, wicedyrektor ds. muzealnych.

Bł. Jakub Strzemię vel Strepa urodził się ok. 1340 na terenie Małopolski. W młodym wieku wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Był przełożonym – gwardianem klasztorów w Krakowie i we Lwowie. W 1391 r. został arcybiskupem halicko-lwowskim. Zasłynął jako gorliwy misjonarz kresów wschodnich (Ruś Halicka vel Czerwona). Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.

Zmarł we Lwowie w 1409 r. Pochowany w chórze lwowskiego franciszkańskiego klasztoru Św. Krzyża.

W 1619 odnaleziono przypadkowo trumienkę z ciałem arcybiskupa. W 1626- w obecności arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Próchnickiego ciało przełożono do nowej srebrnej trumny, którą umieszczono w alabastrowym pomniku w ścianie franciszkańskiego kościoła. Przy jego grobie modlił się między innymi król Jan III Sobieski.

W 1777 r. pod wpływem szerzącego się kultu i napływających wieści o otrzymywanych za sprawą zmarłego arcybiskupa łaskach, abp Wacław Sierakowski zwołuje komisję, która bada życie, cuda i heroiczność cnót abpa Jakuba. Bolesław Kędzierski wydaje drukiem pierwszy oficjalny życiorys abpa Jakuba.

Relikwie błogosławionego początkowo przechowywano w klasztornym kościele lwowskich franciszkanów. W 1786 r., po skasowaniu klasztoru i kościoła franciszkanów przez zaborcze władze austriackie, arcybiskup lwowski Ferdynand Kicki polecił przenieść relikwie błogosławionego Jakuba Strzemię do katedry lwowskiej i umieścić je w ołtarzu Chrystusa Ukrzyżowanego.

W 1790 r. papież Pius VI wydaje bullę beatyfikacyjną oraz zezwolił na obchodzenie wspomnienia Jakuba Strzemię.

Po drugiej wojnie światowej, w 1945, przeniesiono relikwie Błogosławionego do katedry tarnowskiej, w 1966 r. do Lubaczowa, a dziś relikwie przechowywane są jako depozyt katedry lwowskiej, w skarbcu katedry na Wawelu.

Obecnie, przed 600. rocznicą jego śmierci, krakowska prowincja franciszkanów przeżywa Rok Błogosławionego Jakuba.

Więcej na stronie: www.jakubstrzemie.pl

jms