Habit, laptop i kamera

Czy to można pogodzić – habit, laptop i kamera? Takie wyzwanie podjęli Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej, którzy chcąc służyć na rzecz ewangelizacji oraz bardziej skutecznym uczynić dialog ze środkami społecznego przekazu, otworzyli biuro prasowe.

Oficjalne otwarcie zainaugurowała konferencja prasowa w czwartek – 9 października br.
Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości:
ministra prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Kapucynów o. Jacka Waligóry OFMCap, rzecznika prasowego krakowskiej kurii diecezjalnej ks. dra Roberta Nęcka, rzecznika prasowego oraz public relations o. Jana M. Szewka OFMConv, dyrektora nowo otwartego Biura Prasowego Kapucynów o. Pawła Teperskiego OFMCap oraz pracownika biura Agaty Rajwy.

Celem działalności biura jest umacnianie podstawowych wartości życia kapucyńskiego, poprzez służbę braciom i społeczeństwu jak również współpraca z mediami. Informacja ma wartość formacyjną, dlatego biuro prasowe pragnie w sposób szczególny poprzez informację być elementem budującym jedność i duchowość komunii pomiędzy braćmi informując o tym, co dzieje się w Prowincji, jak również w Kościele lokalnym i powszechnym.

Biuro prasowe braci kapucynów jest narzędziem w służbie Nowej Ewangelizacji, by poprzez swoją działalność medialną głosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak również stale aktualne wartości życia franciszkańskiego. Aby osiągnąć ten cel, chce wykorzystywać środki społecznego przekazu, jako odpowiednie narzędzia głoszenia Ewangelii współczesnym, przez które można dotrzeć do wielkiej liczby ludzi i wywierać na nich wpływ.

Podczas otwarcia obecni byli także przedstawiciele mediów lokalnych oraz studenci dziennikarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej.

Biuro Prasowe Kapucynów, Agata Rajwa