Hiszpania: Franciszkanie z Europy o formacji

Formacja zakonna była tematem sześciodniowego spotkania w Santiago de Compostella, na którym zgromadziło się blisko stu przełożonych i formatorów z trzech konferencji europejskich zakonu franciszkanów.

Pierwsze Spotkanie Europejskie Wyższych Przełożonych i Formatorów Zakonu Franciszkanów (OFMConv) odbywało się w dniach 20-25 października br. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Santiago de Compostella, w Hiszpanii. Hasło obrad – „Formacja do misji w Europie” – nawiązywało do tematu, który został uznany za priorytetowy dla zakonu na sześciolecie 2007-2013.

Spotkanie zgromadziło franciszkanów z trzech regionów, na jakie podzielony jest zakon w Europie: z Konferencji Prowincjałów Śródziemnomorskich (CIMP), Konferencji Europy Centralnej (CEC) i Konferencji Europy Wschodniej (CEO). Zarząd zakonu reprezentował generał o. Marco Tasca z Rzymu. W gronie prelegentów znaleźli się m. in. sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp Gianfranco Agostino Gardin OFMConv i animator formacji ciągłej prowincji krakowskiej o. Bogdan Kocańda OFMConv.

„Codziennie spotykaliśmy się w grupach roboczych. Zajmowaliśmy się m.in. wypracowaniem statutu Komisji ds. Współpracy Europejskiej, której zadaniem ma być inicjowanie i koordynowanie działań związanych z integracją rozmaitych inicjatyw podejmowanych przez franciszkanów w Europie. Sporo czasu poświęciliśmy omówieniu kwestii formacji zakonników, realizowanej pośród ‘cichej apostazji’ chrześcijan ze Starego Kontynentu” – mówi sekretarz CEO o. Marek Sykuła.

Zwrócono uwagę na żywotną zależność pomiędzy formacją początkową a formacją ciągłą, poszukiwano sposobów wprowadzania jej w życie poszczególnych zakonników i wspólnot. Podkreślono, że wierność charyzmatowi domaga się postawy osobistego i wspólnotowego czuwania i rozeznawania, by móc właściwie wykorzystać twórcze i nieuniknione napięcie, istniejące w zakonie pomiędzy duchowością a formalną strukturą.

Franciszkanie odbyli jednodniową pielgrzymkę do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła, wędrując odcinkiem ponad tysiącletniego, najstarszego szlaku pielgrzymkowego w Europie, zwanego El Camino de Santiago (Droga św. Jakuba). W 1214 roku szlak ten przemierzał św. Franciszek z Asyżu.

Na zakończenie uczestnicy obrad sprawowali mszę św. w katedrze św. Jakuba, w czasie której została uruchomiona słynna, prawie dwumetrowa srebrna kadzielnica, zwana Botafumeiro, używana podczas uroczystych celebracji.

Kolejne europejskie spotkanie wyższych przełożonych i formatorów zakonu franciszkanów zaplanowano na rok 2010.

za: www.franciszkanie.pl