Inauguracja Nowego Roku Akademickiego u franciszkanów

„Żyjemy w czasach trudnego dialogu ze współczesnością (…). Do tej konfrontacji ze światem niechętnie odnoszącym się do Ewangelii i Kościoła trzeba się dobrze przygotować” – mówił przełożony krakowskiej prowincji franciszkanówdo braci kleryków podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2008/2009.

Podczas mszy w piątek 17 października prowincjał o. Jarosław Zachariasz uświadomił braciom klerykom i juniorystom, że do tego spotkania nie wystarczy przygotować się od strony intelektualnej.

„Jest to obrona polegająca w głównej mierze na samym życiu chrześcijańskim, na ewangelicznym życiu według przykazań Jezusa Chrystusa” – tłumaczył.

„Jeśli nasze życie będzie reprezentować na co dzień autentyczne wartości ludzkie i ewangeliczne, to na dłuższym dystansie, także wiele lat po zakończeniu seminarium mamy możność zamknięcia ust wszelakim pseudo-autorytetom” – wyjaśnił.

W tym samym duchu wypowiadał się nowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie.

O. dr Piotr Gryziec mówił, że „modlitwa musi być fundamentem formacji zakonnej, a kaplica centralnym miejscem seminarium”, bo „dzisiejszy świat, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje apostołów na miarę św. Franciszka, bł. Jakuba i św. Maksymiliana”.

W tym roku wykład inauguracyjny wygłosił o. dr Zdzisław Gogola. W roku bł. Jakuba Strzemię przybliżył historię życia i działalności Błogosławionego franciszkanina, arcybiskupa halicko-lwowskiego, którego w przyszłym roku będziemy obchodzić 600. rocznicę śmierci, a za dwa lata 100. rocznicę ustanowienia współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów.

Podczas inauguracji rektor wręczył nagrody najlepszym studentom minionego roku. Spośród franciszkanów okazali się nimi: br. Marian Michasiów, br. Marcin Drąg i br. Siergiej Fedorov z Uzbekistanu.

W tym roku w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie studia filozoficzno-teologiczne rozpoczęło kolejnych 11 braci. W sumie na sześciu rocznikach jest 55 franciszkanów, 9 karmelitów i jeden albertyn.

Wykładowcami w seminarium przy Franciszkańskiej 4 jest 23 franciszkanów (OFMConv), jeden franciszkanin (OFM), trzech kapucynów, jeden redemptorysta, trzech misjonarzy, dwóch księży diecezjalnych i trzy osoby świeckie.

W tym roku akademickim egzamin magisterski bracia będą zdawać 20 lutego. Wprowadzenie w posługi lektoratu i akolitatu – 15 marca. Święcenia diakonatu – 19 marca, a święcenia prezbiteratu – 30 maja. 24 czerwca zakończenie roku.

jms