Jasna Góra: Poligrafia, drukarnie, wydawnictwa papierowe… wciąż potrzebne!

4. Pielgrzymka Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga przybyła w niedzielę, 2 października na Jasną Górę. Podczas tegorocznego spotkania modliło się ponad 40 osób, w tym drukarze, poligrafowie i wydawcy ze wszystkich stron Polski.
„Chcieliśmy w modlitwie złożyć prośby, aby polska poligrafia mknęła ku górze i miała się w coraz lepszej sytuacji” – mówi Izabela Pućko, dyrektor Bractwa.

 
Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 12.00. Następnie w Sali Różańcowej odbyło się spotkanie pielgrzymów z władzami Bractwa, na którym wystąpili zaproszeni goście honorowi. Ostatnim punktem wizyty w Sanktuarium było zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej.

„Bractwo od 15 lat zajmuje się promowaniem czytelnictwa kultury i sztuki wśród młodzieży – wyjaśnia Izabela Pućko – Organizujemy mnóstwo eventów, m.in. zapraszamy dzieci z najbiedniejszych okolic Polski do Filharmonii Narodowej na koncerty, zapraszamy dzieci do Teatru Wielkiego na spektakle, niejednokrotnie te dzieci po raz pierwszy i ostatni odwiedzają tak wspaniale miejsca, oprócz tego organizujemy cudowny bal, na którym zbieramy zasoby na całoroczną prace naszego Bractwa, na wspomaganie szkół, zasobów bibliotek w najbiedniejszych regionach".

„Naszym zadaniem jest również dbanie o język, przede wszystkim o język pisany, ponieważ w dobie Internetu staramy się, aby młodzież jednak wróciła do korzeni i używała słowa pisanego" – dodaje dyrektor Bractwa.

Do Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga należy obecnie ok. 250 kawalerów i dam.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

Za: www.jasnagora.com