Jasna Góra: tysiące uczniów Jana Pawła II

2 października na Jasnej Górze, przy słonecznej, jesiennej aurze, w sanktuarium zgromadziło się aż 30 tys. uczniów! Reprezentowali ponad 500 polskich szkół, których patronem jest Jan Paweł II. Na spotkanie przybyły również dwie szkoły z Wilna, mające za patrona Jana Pawła II. Młodym pielgrzymom towarzyszyli duszpasterze, katecheci, ojcowie duchowni, dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, rodzice.

„Dla mnie Jan Paweł II jest wielkim człowiekiem, który walczył z komunizmem, zmienił nasz świat – mówi Mateusz Siewski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Brodnicy – Był światłem przewodnim dla młodzieży i tak pozostało do tej pory. Jan Paweł II nawoływał do dobra, żeby wybrać tę dobrą stronę życia”. „Dla mnie Jan Paweł II jest przede wszystkim wielkim wzorem do naśladowania, wielkim człowiekiem” – dodaje Agnieszka Śliwka ze Szkoły im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

„To jest na pewno wielki autorytet dla mnie i dla wszystkich kolegów i koleżanek, z którymi tu jesteśmy – podkreśla Paulina Przygódzka z Brodnicy – Uważam, że to wielki, wybitny człowiek i chciałabym kiedyś, choć w jednej setnej, Mu dorównać”. Paulina podkreśla, że szczególne ważne są dla niej słowa, które papież wypowiedział do młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Tegoroczna pielgrzymka jest nie tylko wspólną modlitwą, ale również okazją do świętowania jubileuszy: 10-lecia działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, jak również 30. rocznicy powołania kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.

Spotkanie przebiega pod hasłem, jakie w tym roku przyświeca obchodom VIII Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”. „Traktujemy tę pielgrzymkę jako bezpośrednie przygotowanie do obchodów Dnia Papieskiego, w które to Dni Papieskie nasze szkoły włączają się bardzo czynnie poprzez współpracę z Fundacją ‘Dzieło Nowego Tysiąclecia’” – wyjaśnia Małgorzata Gumińska, nauczyciel w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu i jeden z organizatorów pielgrzymki.

Msza św. na Szczycie rozpoczęła się o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył bp Zygmunt Zimowski, biskup radomski, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wraz z biskupem koncelebrowało ok. 250 kapłanów.

Na rozpoczęcie zabrzmiała ulubiona pieśń Ojca Świętego – „Barka” oraz hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II śpiewany na tę samą melodię. Ołtarz, wały jasnogórskie oraz plac wokół pomnika Jana Pawła II ozdobiły licznie wystawione poczty sztandarowe szkół.

Młodych pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak. „Dzisiaj chcecie wyrazić waszą wdzięczność Bogu za naszego rodaka papieża Sługę Bożego Jana Pawła II. Wszyscy byliśmy przez niego kochani. On tak często stawał tutaj przed jasnogórskim obrazem Matki Bożej, aby modlić się, aby tu uczyć się świętości, prawdziwego życia chrześcijańskiego – przypomniał o. podprzeor – Od niego uczmy się godności i szacunku dla drugiego człowieka”.

W homilii bp Zygmunt Zimowski przypomniał słowa Jana Pawła II, które wypowiedział na początku pontyfikatu: „Bracia i siostry nie bójcie się, nie lękajcie się (…) Pomóżcie papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości”.

„Myśmy przyszli, aby pomóc naszemu papieżowi, by jego piękna nauka o Jezusie Chrystusie, o Kościele, o Matce Najświętszej, o odkupionym człowieku rozbrzmiewała na naszej polskiej ziemi, na całym świecie – mówił kaznodzieja – Przyszliśmy po to, moi drodzy przyjaciele, żeby te wartości, ta nauka (…) wydała jak najpiękniejsze owoce w naszych sercach”.

„Zabierzmy moi drodzy przyjaciele tę świadomość odpowiedzialności za siebie, za swoje życie duchowe, ale również odpowiedzialność za drugich, odpowiedzialność za Kościół, odpowiedzialność za naszą Ojczyznę, którą Jan Paweł II kochał bardziej niż własne serce, i wreszcie odpowiedzialność za cały świat. Tego się dzisiaj chcemy nauczyć od Maryi” – mówił biskup.

W czasie Mszy św. młodzież zawierzyła się Matce Bożej Jasnogórskiej – akt odczytali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie na Podhalu. Młodzież zgromadzona na Jasnej Górze wysłała telegram do papieża Benedykta XVI.

„Ta pielgrzymka jest spotkaniem z innymi przedstawicielami szkół noszących imię tak wielkiego człowieka, jakim był Jan Paweł II, oraz czasem modlitwy za dobre wyniki w nauce, jest to też wielka radość, która tutaj panuje wśród wszystkich uczestników. Jan Paweł II – mam nadzieję, że wkrótce święty – będziemy się tu modlić do Niego” – mówi Weronika z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie.

„Pielgrzymka jest to swoisty fenomen – wszystkie szkoły, które noszą imię wielkiego papieża Polaka spotykają się w tym szczególnym miejscu dla całej Polski, jest to bardzo głębokie przeżycie duchowe” – podkreśla Mateusz Siewski. „To jest wielkie wyróżnienie, że mogłam się tu znaleźć. Są tutaj wspaniali ludzie, których miałam okazję poznać. Czuję się zaszczycona, że tu jestem” – dodaje Paulina Przygódzka.

Organizatorem spotkania jest co roku Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu z dyrektor Haliną Marciniak oraz nauczycielami Małgorzatą i Zbigniewem Gumińskimi. Spotkanie współorganizowało Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, którego dyrektorem jest Wanda Karsznia Czerska. Obecni są: ks. Dariusz Kowalczyk, wiceprezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z prorektorem ks. dr. hab. Sławomirem Nowosadem oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

o. Stanisław Tomoń OSPPE