Kaplica im. św. Kamila w ICZMP w Łodzi

090828b.jpg "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich" powiedział Michał Gogol.
Aby zrealizować te słowa szczególnie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi potrzeba mocnego wstawiennictwa naszego założyciela św. Kamila. Dlatego też po odnowieniu naszej kaplicy i sprowadzeniu relikwii św. Kamila (cząstka Jego serca) na wniosek kapelanów Ks. Arcybiskup Władysław
Ziółek odpowiednim dekretem postanowił, że kaplicy w ICZMP będzie
patronował św. Kamil – relacja Kamilianów z uroczystości.

Główna uroczystość odbyła się w liturgiczne wspomnienie św. Kamila 14 lipca.

Uroczystościom przewodniczył Ks. Bp. Ireneusz Pękalski. Wśród
zaproszonych gości obecny był O. Prowincjał, księża kanonicy i prałaci
dekanatu Łódź-Chojny, Dyrekcja ICZMP, pracownicy oraz nasi chorzy i
rodzice naszych chorych dzieci.

090828d.jpg

Po uroczystościach w kaplicy spotkaliśmy się na wspólnym poczęstunku w hotelowej restauracji.

Mamy nadzieję że od tego uroczystego wydarzenia św. Kamil będzie
szczególnie patronował temu miejscu jak również wszystkim chorym tutaj
przebywającym i pracownikom.

O. Tomasz Bajda i O. Marek Mańka – kapelani ICZMP

Za: www.kamilianie.eu.