Katowice: Inwestytura templariuszy

W bazylice franciszkanów w Katowicach odbyła się uroczystość przyjęcia 6 nowych rycerzy do Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (templariuszy).

18 października br., w bazylice franciszkanów w Katowicach-Panewnikach podczas uroczystej mszy św. o godz 17.00 celebrowanej przez prowincjała o. Ezdrasza Biesoka OFM, miała miejsce uroczysta inwestytura* (łac. przyobleczenie, ubranie) nowych braci do Śląskiej Autonomicznej Komandorii Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (templariuszy).

Po mszy św. miało miejsce wręczenie czterem dobrodziejom zakonu dorocznych nagród "Benefactor Templi 2008".

O. Ezdrasz Biesok OFM, przełożony Prowincji Wniebowzięcia NMP franciszkanów w Polsce, pełni funkcję protektora duchowego Komandorii Śląskiej. Autonomiczna Komandoria Śląska Templariuszy ukonstytuowała się 24 czerwca 2007 roku. Komandoria skupia Damy i Rycerzy z całej Polski.

O Komandorii Śląskiej więcej w internecie na www.nonnobis.eu

Zakon Ubogich Rycerzy Świątyni, czyli templariuszy powstał około 1118 roku. Rycerze-zakonnicy zobowiązali się bronić pielgrzymów i chronić szlaki pielgrzymkowe w Ziemi Świętej. Od króla Jerozolimy, Baldwina II, otrzymali stojący na wzgórzu świątynnym, przebudowany na kościół, meczet Al-Aksa i wznoszący się w pobliżu pałac, który stał się ich kwaterą – stąd też nazwa zakonu – od łacińskiego słowa "templum" (świątynia).

Od XIII wieku templariusze działali także na obszarze współczesnej Polski. Zakon miał w Polsce kilkanaście komandorii, niektórzy historycy nawet doliczają się 50.

Liczba templariuszy w Polsce w okresie największego rozwoju zakonu jest oceniana na 150-200, przy czym byli to rycerze z różnych krajów Europy z wyraźną przewagą templariuszy pochodzenia niemieckiego. Za papieża Klemensa V, decyzją soboru w 1312 roku, zakon templariuszy został rozwiązany.

za: www.franciszkanie.pl