Komunikat Rzecznika KEP po odrzuceniu przez Sejm dnia wolnego 6 I

"Konferencja Episkopatu Polski ze zdumieniem przyjęła odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy" – oświadczył rzecznik Episkopatu Polski ks. dr Józef Kloch.

W komunikacie przypomniał, że "biskupi polscy kilkakrotnie wyrażali swoje poparcie dla tego projektu", a także, że Episkopat "nadal popiera przywrócenie w święto Trzech Króli dnia wolnego od pracy, który został zniesiony przez władze komunistyczne w 1960 roku".

Ks. Kloch podziękował w imieniu biskupów posłom, którzy opowiedzieli się za obywatelskim projektem. Podkreślił też, że "projekt obywatelski świadczył o coraz większym zaangażowaniu społeczeństwa w inicjatywy ustawodawcze" i należy mieć nadzieję, że tego typu przedsięwzięć będzie więcej.

BP KEP