Konkurs – Nie kradnij!

Do końca
roku można przesyłać filmy do konkursu „Nie kradnij!"
organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i
Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Konkurs ma
się przyczyniać do zwiększenia świadomości negatywnych skutków
społecznych i gospodarczych nieprzestrzegania przez obywateli i
rządzących tego fundamentalnego imperatywu moralnego. Udział w
konkursie mogą brać filmy krótkometrażowe ukazujące szerokie
znaczenia społeczno-gospodarcze VII przykazania – „Nie kradnij!".

– To
pierwszy tego rodzaju konkurs w Polsce. Chcemy przypominać, że
moralny nakaz „nie kradnij” obowiązuje nie tylko w sferze
prywatnej , ale i publicznej, obowiązuje także rządzących,
polityków i ustawodawców – mówi koordynator konkursu Konrad
Rajca z PAFERE. – Lekka forma twórcza w postaci filmów
internetowych doskonale przemawia do młodego pokolenia, „pokolenia
youtube” – dodaje.

Termin
nadsyłania (nie dłuższych niż 5 minut i nie krótszych niż 2
min.) filmów w formie elektronicznej na płycie CD w formacie mpeg
na adres Fundacji (ul.
Korfantego 9A 01-496 Warszawa) mija 31 grudnia 2009 roku. Zwycięzcy
konkursu zostaną nagrodzeni finansowo (I miejsce – 3,500 tys. zł
br., II miejsce – 1,8 tys. br., 3 miejsce – 1,2 tys. br.).
Otrzymają ponadto zestawy wolnorynkowych książek, których wydanie
zostało współfinansowane przez PAFERE i dodatkową nagrodę
ufundowaną przez portal Fronda.pl.

Imperatyw
„Nie kradnij!” jest nie tylko jednym z przykazań moralnych
chrześcijaństwa oraz wszystkich innych wielkich i znaczących
religii, ale stanowi też imperatyw gospodarczy, którego
przestrzeganie jest podstawą wolności gospodarczej i wzrostu
dobrobytu. Kradzież może bowiem odbywać się w wyrafinowanej
postaci np. represywnej polityki podatkowej, makroekonomicznej
polityce sprzyjającej inflacji i zadłużeniu publicznemu, czy
tworzeniu systemu prawnego ograniczającego wolność gospodarczą i
własność prywatną.

Jury:

Prof.
Michał Wojciechowski (przewodniczący jury) – teolog,
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Przewodniczący Rady Programowej
PAFERE

Prof.
Witold Kwaśnicki – ekonomista,
Uniwersytet Wrocławski

Stefan
Sękowski – Fronda.pl

Ks.
Jacek Gniadek – Stowarzyszenie
Teologów Moralistów

Wojciech
Reszczyński – dziennikarz,
publicysta

Tadeusz
Drozda – satyryk

Więcej
informacji: [email protected],
tel. tel. (22) 21 57 224, kom. 501 769 379

Regulamin
konkursu: www.pafere.org

 


Polsko-Amerykańska
Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE)
jest niezależną, pozarządową organizacją zajmującą się
wolnorynkową edukacją ekonomiczną oraz promocją wolności
gospodarczej i wolnego handlu. Skupia się na badaniu związków
etyki z ekonomią i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja została
założona w 2007 roku przez prywatnego przedsiębiorcę Jana Michała
Małka, na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej
działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico
Bono, założonej w 2000 roku w Kalifornii.
Do głównych obszarów aktywności Fundacji należą działalność
wydawnicza i organizacja konferencji naukowych z udziałem polskich i
zagranicznych przedstawicieli wolnorynkowej myśli ekonomicznej.

Fundacja
została wyróżniona
za zorganizowanie I Edycji konkursu „Magister
PAFERE”,
na najlepsze prace magisterskie z ekonomii, jako pierwsza w historii
organizacja z
Polski,
prestiżową
nagrodą Templeton
Freedom Award,
przyznawaną przez amerykańską Fundację
Atlas
organizacjom, które w swych działaniach starają się promować
wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze. PAFERE została nagrodzona
także nagrodą im sir Antony’ego Fishera za książkę prof.
Michała Wojciechowskiego „Moralna wyższość wolnej gospodarki”,
wydanej pod patronatem Fundacji.