Kraków: REFA w programie duszpasterskim Kościoła

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) został przedstawiony jako nowoczesny i ewangeliczny przykład troski o życie przyrody w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2008/2009. Hasło programu brzmi: "Otoczmy troską życie".

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce, wydany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, zachęca do szerszego wprowadzenia w działania katechetyczne, kaznodziejskie, rekolekcyjne i każde inne duszpasterstwo szeroko rozumianej troski o życie.

Przewodniczący komisji abp Stanisław Gądecki wyjaśnia: "Z pewnością nie chodzi tu o wąsko rozumianą obronę życia nienarodzonych ani o zagrożenia życia ludzkiego, chociaż nie można oczywiście tych problemów pominąć. Chodzi raczej o troskę o szeroko rozumiane wszystkie formy życia, które wyszły z rąk Stwórcy". W tej szerokiej perspektywie abp Gądecki widzi troskę o życie fizyczne, psychiczne i duchowe człowieka oraz o życie środowiska naturalnego.

Program – wydany w formie ponad 350 stronicowej edycja książkowej – zawiera liczne materiały pomocnicze i projekty duszpasterskie pomocne w jego realizacji. Wśród kilku projektów duszpasterskich znajduje się prezentacja Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) jako nowoczesnego i ewangelicznego przykładu troski o życie przyrody.

Jej autor o. Jerzy Brusiło OFMConv napisał: "Początek XXI wieku przynosi nam, ludziom wierzącym, wiele problemów egzystencjalnych i cywilizacyjnych. Chrześcijanie muszą konfrontować swoją wiarę nie tylko w zagrożeniach duchowych, ale stają wraz z całą ludzkością w obliczu zanieczyszczeń środowiska naturalnego, zmian klimatycznych i zniszczonej biosfery. Rozwój cywilizacji od początku niósł zmiany w przyrodzie i wiele problemów – mówiąc współczesnym językiem – ekologicznych".

Następnie franciszkanin prezentuje krótko postać św. Franciszka i motywy jego ogłoszenia patronem ekologów. Kreśląc historię i aktualny stan REFA podejmuje refleksję nad jego specyfiką. "REFA łączy duchowe bogactwo ekologii franciszkańskiej (od czasów Świętego, przez tradycje przyrodnicze franciszkanów, do aktualnej ekologicznej myśli franciszkańskiej), ze współczesną chrześcijańską nauką o środowisku przyrodniczym, podkreślając zwłaszcza nauczanie Kościoła katolickiego o środowisku naturalnym, ekologii i ochronie przyrody".

"REFA stara się działać nie tylko np. w kierunku proekologicznych zmian ustawodawczych w całym społeczeństwie, ale również w kierunku kształtowania myślenia i sumienia w każdym człowieku. Akcje REFA – z założenia – wpisują się w globalny program ochrony przyrody i są skierowane do biblijnego centrum osoby ludzkiej – do serca, w którym doświadcza się zarówno skutków globalnych zagrożeń ekologicznych, jak i kształtuje się konkretna odpowiedź człowieka na te zagrożenia w najbliższym otoczeniu" – pisze autor.

Po omówieniu licznych konkretnych działań REFA i jego kręgów o. Brusiło podsumowuje: "Niewątpliwie idee REFA nie są obszarem zamkniętym na nowe inspiracje i działania o charakterze religijnym, społecznym i ekologicznym. Dotychczasowe, długofalowe projekty i akcje w ponad 25-letniej działalności REFA pokazały właściwy kierunek chrześcijańskiej troski o przyrodę. Działalność Ruchu ma nie tylko przyszłość, ale jest bardzo potrzebna z punktu widzenia społeczno-ekologicznego zaangażowania Kościoła i z punktu widzenia duchowego umocnienia ekologicznych celów i dążeń przyrodników skupionych w proekologicznych stowarzyszeniach i organizacjach świeckich. Wspólnym mianownikiem tych idei jest franciszkańskie otwarcie na przyrodę i duchowy dialog z całym stworzeniem, które św. Franciszek nazwał braćmi i siostrami".

Realizacja zamierzeń proekologicznych w ramach nowego roku duszpasterskiego była jednym z tematów poruszanych podczas spotkania zarządu REFA i szefów kręgów REFA, które 30 września br. odbyło się w Krakowie. Omawiano m.in. inicjatywy proekologiczne, które REFA realizuje już i będzie kontynuować w diecezji legnickiej. Obrady prowadził przewodniczący zarządu o. Stanisław Jaromi OFMConv z Rzymu.

za: www.franciszkanie.pl