Kraków: Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

Z udziałem 2 tys. ludzi z całego świata w Krakowie 1 października zainaugurowano II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia. Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w Rzymie w kwietniu 2008 r. Tym razem uczestników gości sanktuarium na Łagiewnikach, jednak imprezy towarzyszące obejmą cały Kraków i nie tylko.

 
Kongres zainaugurowało po południu uroczyste wejście i prezentacja delegacji poszczególnych krajów. Przemawiając na rozpoczęcie gospodarz spotkania kard. Stanisław Dziwisz przypomniał, że Chrystusowe orędzie miłosierdzia zostało przekazane s. Faustynie w trudnym momencie dziejów, między dwiema tragediami wojen światowych. Pomny tego faktu Jan Paweł II w łagiewnickim sanktuarium stwierdził, że „poza Bożym Miłosierdziem nie ma dla ludzi żadnego innego źródła nadziei". Te słowa przytoczył następnie przed trzema laty Benedykt XVI, a dziś inspirują one II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia – dodał metropolita krakowski.

Modlitewną inspiracją na początek spotkania była oczywiście koronka, odmówiona w godzinie miłosierdzia. Następnie kard. Christoph Schoenborn z Wiednia wygłosił konferencję wprowadzającą, poświęconą idei i historii Kongresów Miłosierdzia Bożego.

II Kongres Bożego Miłosierdzia to nie tylko zjazd czcicieli św. Siostry Faustyny czy ludzi zainteresowanych tego rodzaju duchowością. To w rzeczywistości z wielkim rozmachem przygotowane dzieło, będące z jednej strony, owszem, wspólnym świętowaniem tych, którym bliska jest pobożność symbolizowana Koronką do Miłosierdzia Bożego. Z drugiej jednak to mnóstwo przedsięwzięć i imprez o charakterze ewangelizacyjnym i kulturalnym, przygotowanych przez różne zespoły z wielu stron świata. Jak mówi koordynator kongresu, ks. Robert Tyrała, świadczy to o uniwersalności przesłania Bożego Miłosierdzia.

„Ludzie, którzy przybywają tutaj z 70 krajów świata chcą zatrzymać się nad przesłaniem s. Faustyny w nauczaniu Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia i chcą pochylić się nad głębią teologiczną tego przesłania. Z drugiej strony są to ludzie, którzy czynią miłosierdzie, którzy pomagali przecież wychodzić z traumy po straszliwej rzezi w Rwandzie, czy ci, którzy walczą o katolickie oblicze w Korei, czy w Chinach" – powiedział RV ks. Robert Tyrała.

Rozpoczęty dziś kongres zakończy się 5 października aktem zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu oraz misyjnym rozesłaniem apostołów Miłosierdzia Bożego.

T. Cieślak SJ, Kraków, RV

Za: Radio Watykańskie

 

 
Łagiewniki: drugi dzień Kongresu Bożego Miłosierdzia

Centralnym punktem drugiego dnia Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w Krakowie była Msza odprawiona przez kard. Stanisława Ryłkę. To właśnie na zakończenie tej liturgii uczestnicy połączyli się z Watykanem, odmawiając wraz z Benedyktem XVI Anioł Pański. W homilii przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich mówił o tajemnicy łagiewnickiego sanktuarium, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów, doświadczając Bożego przebaczenia.

Odwołując się do liturgicznych tekstów z dzisiejszej niedzieli, mówiących o trosce, jaką Bóg roztacza nad swoją winnicą, kard. Ryłko nazwał sanktuarium Bożego Miłosierdzia „jedyną w swoim rodzaju szkołą nadziei". A nadzieja, mimo postępu naukowego i technicznego, wystawiona jest na ryzyko lęku przed przyszłością i utraty sensu teraźniejszości.

„Świat dzisiejszy, który cierpi na erozję nadziei, bardzo potrzebuje apostołów, czyli autentycznych świadków Bożego miłosierdzia. Kim oni są? Czym się odznaczają? Przede wszystkim są to ludzie, którzy sami w swoim życiu spotkali miłosiernego Chrystusa i pozwolili, aby dotknął ich osobiście, aby przemienił ich życie… I od tej pory czują się wewnętrznie przynagleni, aby dawać o tym świadectwo wobec bliźnich. Apostołowie Bożego Miłosierdzia są odważnymi głosicielami orędzia, które tutaj w Łagiewnikach wzięło swój początek. Nowa ewangelizacja, o której dzisiaj tyle się mówi, to nic innego jak otwieranie ludzkich serc na przyjęcie daru miłości miłosiernej" – mówił watykański purpurat.

Kard. Ryłko wyjaśnił, że apostolat Bożego Miłosierdzia to nie tylko głoszenie tego boskiego przymiotu, ale uczynienie z miłosierdzia stylu życia. Życzył, aby obecny kongres pozwolił pomnożyć liczbę głosicieli Bożego Miłosierdzia wobec współczesnego świata.

Pewną niespodzianką związaną z kongresem stał się postulat ogłoszenia św. Siostry Faustyny doktorem Kościoła. Choć mówiono na ten temat jeszcze przed spotkaniem w Łagiewnikach, to sprawa stała się głośna po zakończeniu niedzielnej liturgii w sanktuarium. Ogłoszono wtedy zbiórkę podpisów pod przesłaniem końcowym kongresu do Ojca Świętego, a w tekście znalazł się wspomniany postulat.

Temu tematowi poświęcono sporo miejsca podczas konferencji prasowej zaraz po liturgii. Wzięli w niej udział m.in. kard. Stanisław Dziwisz oraz wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego kongresu, ks. Jan Machniak. Metropolita krakowski zaznaczył, że prośba ta jest wynikiem głosów wielu wiernych, jakie napływały z różnych stron. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jest to dopiero początek pewnego procesu w Kościele i nie można spodziewać się w tej sprawie pośpiesznych decyzji. Z kolei ks. Machniak stwierdził, że postulat ogłoszenia św. Faustyny doktorem Kościoła bazuje na poprzednich precedensach, jak w przypadku śś. Katarzyny Sieneńskiej i Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie proste kobiety odkrywały niezwykle głębokie prawdy nadprzyrodzone, wpływając na duchowość i życie Kościoła. Dlatego ważne jest poparcie tej propozycji przez znaczących hierarchów z różnych stron świata, których nie brakuje na kongresie.

Popołudniowy program kongresu przewiduje m.in. nabożeństwa Koronki do Miłosierdzia Bożego i konferencje w grupach językowych w różnych kościołach krakowskiej starówki, a także prezentację na Rynku Głównym przez włoską wspólnotę Cenacolo misterium ewangelizacyjnego zatytułowanego Credo.

T. Cieślak SJ, Kraków, RV PL

Za: Radio Watykańskie

 

 
Sanktuarium w Łagiewnikach to szkoła nadziei

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach to szkoła nadziei – mówił 2 października kard. Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich wygłosił homilię podczas Mszy św. w drugim dniu II Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego, sprawowanej w bazylice sanktuarium w Łagiewnikach. Eucharystii przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz, biorą w niej udział hierarchowie z Polski i całego świata oraz 100 księży opiekunów czcicieli Bożego Miłosierdzia.
 
Tu ludzie odzyskują utraconą nadzieję, wystawioną w dzisiejszym świecie na ciężka próbę – mówił kardynał z Watykanu. Podkreślił, że coraz częściej ludziom towarzyszy lęk i obawa o przyszłość, a młodzi tracą poczucie sensu własnej egzystencji. Na ten pesymizm, czasami wręcz nihilizm, papież Benedykt XVI ma odpowiedź: "to nie nauka zbawia człowieka, lecz miłość" – przypomniał kard. Ryłko, dodając, że nie zbawia człowieka również ekonomia, polityka, czy banki. Człowiek potrzebuje miłości bezwarunkowej, pewności, że nic nie oddzieli nas od miłości Bożej.
 
Kardynał zwrócił uwagę, że świat potrzebuje apostołów Bożego Miłosierdzia, czyli jego świadków, głosicieli, dla których stało się ono programem życia na wzór s. Faustyny. – Chrystus na was liczy, liczy na was Kościół – powiedział kardynał zwracając się do zebranych w sanktuarium czcicieli Bożego Miłosierdzia.
 
Kardynał stwierdził, że liczna obecność uczestników Kongresu, którzy przyjechali do Krakowa z całego świata, świadczy o tym, że przesłanie o Bożym Miłosierdziu dociera do najodleglejszych zakątków globu ziemskiego. Zachęcał do refleksji – na czym polega siła przyciągani sanktuarium w Łagiewnikach, co sprawia, że w ciągu roku przyjeżdżają tu pielgrzymi z całego świata? – To miejsce wybrał bowiem sam Bóg, by tu objawiać tajemnicę swojej miłości miłosiernej przez życie i świadectwo św. s. Faustyny – powiedział kard. Ryłko. – Tu modlimy się o Boże miłosierdzie dla całego świata, tu czuje się zagęszczenie spraw trudnych i bolesnych, potrzeb Kościoła i świata, przynoszonych w modlitwach pielgrzymów – powiedział.
 
Kardynał wspomniał konsekrację sanktuarium przez bł. Jana Pawła II. Ojciec Święty przypominał wówczas, że z tego miejsca ma wyjść iskra przygotowująca świat na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Cześć oddawana Bożemu Miłosierdziu była znakiem pontyfikatu błogosławionego papieża, który już w 1980 roku na pytanie francuskiego dziennikarza, jak wygląda jego modlitwa, odparł, że modli się o miłosierdzie dla świata. W słowie miłosierdzie zawiera się bowiem wszystko, czego świat potrzebuje – a miłosierdzie powinno stać się prymatem w życiu prywatnym, społecznym i międzynarodowym.
 
– Sanktuarium jest też miejscem batalii o dusze ludzkie, czego świadkiem są tutejsze konfesjonały – mówił kard. Ryłko. – Tu mają miejsca nawrócenia, tu ludzie odnajdują Boga bogatego w miłosierdzie.
 
Kardynał apelował również, by modlić się o to, by Kongres zaowocował większą liczbą czcicieli Bożego Miłosierdzia.
 
Na Kongres, który trwać będzie od 1 do 5 października, do Krakowa przybyło dwa tysiące czcicieli Bożego Miłosierdzia z niemal 70 krajów świata.

KAI/drr

Za: www.deon.pl

 

 
Doktor Kościoła, św. Faustyna i list do papieża
 
Uczestnicy II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia podpisują list do Benedykta XVI z prośbą o uznanie św. Faustyny Doktorem Kościoła. List w tej sprawie został odczytany w łagiewnickim sanktuarium na zakończenie Mszy św. 2 października.
 
W przesłaniu skierowanym do Benedykta XVI uczestnicy Kongresu dziękują za słowa życzliwości i umocnienia w wierze, skierowane do nich w czasie modlitwy Anioł Pański.
 
"Rozważając tajemnicę Bożego Miłosierdzia przypomnianą światu przez skromną zakonnicę św. Faustynę Kowalską i bł. Jana Pawła II, pragniemy włączyć się w wielki nurt "nowej ewangelizacji" i wyznawać przed całym światem, że miłosierdzie stanowi "główny rdzeń orędzia ewangelicznego" i prowadzi człowieka do otwarcia się na Boga" – głosi tekst listu.
 
"Dziękujemy za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, niestrudzonego Apostoła Bożego Miłosierdzia, który tajemnicę Boga bogatego w miłosierdzie postawił w centrum swojego nauczania papieskiego i zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu" – piszą uczestnicy Kongresu.
 
Wyrażając prośbę o ogłoszenie św. Faustyny Doktorem Kościoła, podkreślają, że byłaby ona czwartą kobietą, obok św. Katarzyny Sieneńskiej, św. Teresy z Avila i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaliczoną do tego grona. "Ufamy, że tytuł ten jeszcze bardziej przyczyni się do rozpowszechnienia ewangelicznego Orędzia Miłosierdzia na całym świecie" – piszą w przesłaniu do papieża.
 
Do końca Kongresu wśród jego uczestników zbierane są podpisy pod listem.

KAI/drr

Za: www.deon.pl


 
Ojciec św. Benedykt XVI pozdrowił uczestników II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia
  
Na zakończenie niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Benedykt XVI pozdrowił czcicieli Bożego Miłosierdzia zgromadzonych na II Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uczestnicy Kongresu łączyli się w modlitwie z Ojcem świętym dzięki przekazowi telewizyjnemu. Oto tekst pozdrowień papieskich:

„Ze szczególnym pozdrowieniem zwracam się do organizatorów, uczestników II Międzynarodowego  Kongresu Miłosierdzia Bożego, który w tych dniach odbywa się w Krakowie, w Łagiewnikach. Moi Drodzy, przez wspólną refleksję i modlitwę umacniajcie waszą ufność w Panu, abyście skutecznie nieśli światu radosną wieść, że miłosierdzie jest źródłem nadziei. Niech Bóg Wam błogosławi!".

Za: www.wacom2011.pl