Margerytka – duchowa adopcja księży

090819b.jpg Duchowa adopcja księdza i wspieranie go własną modlitwą jest celem tzw. Ruchu Margerytek (Les Marguerites/The Daisy Movement). Ta kanadyjska inicjatywa nabrała szczególnego znaczenia w obchodzonym obecnie w całym Kościele katolickim Roku Kapłańskim.
Pomysłodawczynią Ruchu w 1978 r. była Louise Ward, którą z kolei zainspirowała Margaret O’Donnald, sparaliżowana od młodości kobieta. Pragnęła ona, by wszyscy kapłani byli zaadoptowani duchowo przez modlących się za nich świeckich, siostry i diakonów.

Ruch jest najbardziej aktywny w kanadyjskich
diecezjach Joliette i Rouyn-Noranda. Obecnie „margerytki” modlą się
między innymi za 70 księży pracujących na Syberii w diecezjach w
Irkucku i Nowosybirsku.

„Margerytkę” tworzy siedem osób, które modlą
się i ofiarują swoje cierpienia za konkretnego księdza przez siedem dni
w tygodniu. Grupa wspiera modlitwą działalność duszpasterską księdza i
jego życie duchowe.

KAI

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.