Międzyreligijne spotkanie Asyż w Gdańsku

Marsz ulicami Gdańska, modlitwa o pokój z udziałem przedstawicieli różnych religii, sympozjum o roli religii w działaniu na rzecz pokoju na świecie i koncert – będą częścią organizowanego 27 października międzyreligijnego spotkania „Asyż w Gdańsku”.

Spotkanie odbędzie się w 22. rocznicę modlitwy o pokój w Asyżu z udziałem Jana Pawła II i przedstawicieli światowych religii.

Modlitwa o pokój „w duchu Asyżu” odbędzie się w uroczystej oprawie pod symbolicznym namiotem na dziedzińcu franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Do miejsca modlitwy uczestnicy spotkania przemaszerują ulicami miasta w symbolicznym Marszu o Pokój.

Po spotkaniu modlitewnym zaplanowane jest Sympozjum Pokoju w Sali kapitulnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przedstawiciele wspólnot religijnych w Polsce podzielą się swoją refleksją na temat tego „co religie dziś mogą zrobić dla pokoju"? W tym roku do Gdańska przybędą m.in. przedstawiciele Światowej Rady Kościołów, reprezentanci franciszkanów z Asyżu oraz przedstawiciele środowisk żydowskich. Jednodniowy program „Asyżu" poprzedzony zostanie warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży z Polski i z Niemiec.

Spotkanie zakończy się koncertem „Pamiętajmy o pokoju”, który odbędzie się w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku.

„Asyż w Gdańsku” organizowany jest już po raz trzeci przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego oraz gdańskich franciszkanów we współpracy z Gminą Muzułmańską w Gdańsku i Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Patronatem honorowym projekt objęli m.in. metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz prezydent Lech Wałęsa.

Pierwszy „Asyż w Gdańsku” odbył się w 2006 r. w 20 rocznicę międzyreligijnego spotkania, które z inicjatywy Jana Pawła II miało miejsce we Włoszech. W nawiązaniu do tamtych wydarzeń, w namiocie przed kościołem Świętej Trójcy w Gdańsku odbyła się „Modlitwa o Pokój” oraz Sympozjum Jedności. Wydarzeniom tym towarzyszyło otwarcie wystawy i promocja publikacji pt. „Dziesięciu sprawiedliwych gdańszczan" w pomieszczeniach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

W 2007 r. na „Asyż w Gdańsku” złożyły się m.in. spotkania w miejscach modlitwy wspólnot żydowskiej, muzułmańskiej i katolickiej, odwiedziny i modlitwa na cmentarzach i kwaterach mniejszości oraz na „cmentarzu nieistniejących cmentarzy" w Gdańsku. Punktem kulminacyjnym zaś było spotkanie z Dominikiem Włochem, pielgrzymem pokoju, który w ciągu kilku miesięcy przebył pieszo ok. 4,5 tys. km wędrując z Gdańska do Jerozolimy. Podzielił się on swoim doświadczeniem spotkań z ludźmi wielu kultur i religii, którzy okazywali mu życzliwość.

Gdańscy przedstawiciele różnych religii zaangażowani w organizację "Asyżu w Gdańsku" uważają, że wydarzenie to jest nawiązaniem do dawnego wielokulturowego i wieloreligijnego charakteru ich miasta. "Jesteśmy szczególnie wrażliwi na wartość wielokulturowego dziedzictwa i wymiany duchowych dóbr. Na przestrzeni dziejów nasze miasto było miejscem przenikania się różnych wpływów i współdziałania różnych grup etnicznych i religijnych. Umiejętność budowania płaszczyzny porozumienia i dialogu w odniesieniu do globalnych podziałów dała o sobie znać również w najnowszej historii miasta. Pragniemy być wierni tej tradycji" – deklarują.

Międzyreligijne spotkanie w Asyżu odbyło się 27 października 1986 r., Na zaproszenie Jana Pawła II do miasta św. Franciszka przybyło ok. 150 przedstawicieli 12 największych religii świata, którzy modlili się w intencji pokoju. Od tego czasu „duch Asyżu" stał się określeniem wskazującym na postawy i przedsięwzięcia, które sprzyjają zbliżeniu i pojednaniu.

Na spotkaniu w Asyżu Jan Paweł II wyraził pragnienie, by poprzez szacunek i wsłuchiwanie się w głos sumienia każdy człowiek „uczył się szukać prawdy, kochać i służyć ludziom oraz zaprowadzać pokój między narodami". Zdaniem organizatorów "Asyżu W Gdańsku", "wydaje się, że dziś wobec zapowiedzi o nieuchronnym zderzeniu cywilizacji i eskalacji przemocy na tle religijnym istnieje pilna potrzeba odwołania się do modlitwy i tworzenia klimatu zaufania między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów".

za: www.niedziela.pl