O. Jacek Kiciński CMF wikariuszem biskupim we Wrocławiu

Do sekretariatu Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich dotarł dekret Abpa metropolity
wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego ustanawiający o. dra hab.
Jacka Kicińskiego CMF wikariuszem biskupim do spraw Życia
konsekrowanego w Archidiecezji wrocławskiej oraz przewodniczącym Rady ds. Życia Konsekrowanego w Archidiecezji. O.
Jacek Kiciński jest pracownikiem Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu oraz dyrektorem Studiów Teologii Życia konsekrowanego
przy PWT.

Jest także redaktorem naczelnym klaretyńskiego
dwumiesięcznika  „Życie Konsekrowane".


Redakcja