Pełny tekst Dzienniczka w internecie

Na stronie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – www.faustyna.pl – od 5 października br. został udostępniony cały „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny wraz przypisami.

Na 70. rocznicę narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny udało się ukończyć wszystkie prace związane z nową szatą graficzną strony internetowej Zgromadzenia oraz udostępnieniem w Internecie pełnego i autentycznego tekstu „Dzienniczka” Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Wcześniejsze publikacje „Dzienniczka” w Internecie miały charakter piracki, gdyż kopiowane były bez zgody Zgromadzenia, które posiada prawa autorskie do tego dzieła. Publikacja tego dzieła w Internecie niewątpliwie odpowiada na pragnienia Apostołów Bożego Miłosierdzia i przyczynia się do upowszechnienia bogactwa jego treści wśród internautów.

s. Elżbieta Siepak ZMBM