Piękna muzyka z klasztornego archiwum

Z cyklu: Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana ukazały się kolejne cztery płyty, prezentujące kompozycje z klasztornego archiwum. Tym samym w jasnogórskiej kolekcji jest już 35 krążków CD.

Na płytach vol. 33 i 34 usłyszymy kompozycje o. Amando Ivančića, paulińskiego kompozytora, który działał w XVIII wieku na terenie dzisiejszej Austrii – m.in. Litanie i oratoria, sprowadzone z benedyktyńskiego opactwa Pannonhalma na Węgrzech. Płyta vol. 40 zawiera symfonie polskich i jasnogórskich kompozytorów, którzy działali w XVIII wieku, a byli to: Jan Engel, Marcin Józef Żebrowski, Namieyski, Jakub Gołąbek i Mateusz Kuci. Krążek vol. 42 prezentuje dwa cykle nieszporne Wawrzyńca Neumanna, działającego w klasztorze jasnogórskim w XVIII wieku, który zdobył wykształcenie jako kompozytor w Kapeli Jasnogórskiej, oraz Mszę d-dur Dominika Nuna – jest to jedyny utwór tego kompozytora zachowany w jasnogórskich zbiorach.

„Prezentacje, które oddajemy Państwu do rąk, są pierwszym światowym nagraniem tychże dzieł i tym dziedzictwem chcemy z państwem się podzielić, aby mogło ono dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców miłośników Jasnogórskiej Muzyki Dawnej” – mówi o. Nikodem Kilnar, paulin, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska.

Płyty są do nabycia w sieci księgarni „Claromontana” na Jasnej Górze oraz poprzez wydawnictwa: Musicon, DUX i Acte Préalable, które współpracują z Klasztorem publikując płyty z Jasnogórską Muzyką Dawną. Utwory wykonują: Zespół Muzyki Dawnej LA TEMPESTA, Zespół Wokalny A CAPELLA LEOPOLIS wraz z Kapelą Dworską CONSORTIUM SEDINUM oraz Zespół Muzyki Dawnej CAPELLA CZESTOCHOVIENSIS.

Opracowaniem źródeł muzycznych, zachowanych w klasztornym archiwum, oraz przygotowywaniem ich do wykonania, nagrania i publikacji zajmuje się Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów oraz Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska.

„Dzięki poparciu władz Zakonu paulinów oraz klasztoru jasnogórskiego w roku 2003 powołano do istnienia Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów pod przewodnictwem prof. Remigiusza Pośpiecha, który zrzesza grupę muzykologów z całej Polski – przypomina o. Nikodem Kilnar – Przy współudziale Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska pracuje on bardzo intensywnie, aby zachowane dziedzictwo muzyczne klasztoru jasnogórskiego mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców”.

Archiwum na Jasnej Górze zachowało się ponad 3 tysiące rękopiśmiennych źródeł muzycznych, wśród których są dzieła ponad 120 polskich twórców – w tym 40 kompozytorów działających i tworzących na Jasnej Górze. „Cały program redakcyjny jest przygotowany tak, że w pierwszej kolejności publikujemy i nagrywamy dzieła kompozytorów jasnogórskich, oraz dzieła kompozytorów, które zostały przekazane klasztorowi. Następnie rozpoczniemy publikacje kompozytorów czeskich, słowackich, niemieckich, włoskich i francuskich – a są to często jedyne zachowane dzieła. I one również doczekają się w swoim czasie na pełną redakcję i publikację na płytach CD” – informuje prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska.

Najbliższe muzyczne plany na Jasnej Górze to listopadowe Jasnogórskie Wieczory Organowe. „Będziemy prezentować dzieła m.in. o. Amando Ivančića, wśród nich dzieła sprowadzane z zagranicy m.in. z Węgier, np. wielkie Te Deum. Przygotowujemy też koncerty w Warszawie i Katowicach” – informuje o. Nikodem Kilnar.

Natomiast 12 grudnia o godz. 19.30 w bazylice jasnogórskiej odbędzie się koncert z okazji 700-lecia zatwierdzenia Zakonu Paulinów przez Stolicę Apostolską. W programie znajdą się dzieła o. Amando Ivančića: Missa in C /jasnogorska/, Aria Veni electa mea, Aria serve Fidelis, Aria Maria coeli Domina, Offertorium Ardens estcor meum, Te Deum w wykonaniu Polskiej Orkiestry XVIII wieku i Chóru Kameralnego Cantores Minores Wratislavienses. Dyrygował będzie Paul Esswood z Wielkiej Brytanii, kierownictwo artystyczne – Tomasz Ślusarczyk. Koncert poprzedzi sesja nt. wkładu paulinów w rozwój kultury muzycznej w Europie Środkowej.

za: www.niedziela.pl