Pierwsza rocznica beatyfikacji Celiny Borzęckiej

25 października 2008 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach uroczystość wieńcząca Rok Dziękczynienia za beatyfikację Matki Celiny Borzęckiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.

Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył Ks. Bp Jan Zając. Miejsce i termin uroczystości nie są przypadkowe. Będzie to bowiem dziękczynienie Bogu za dar życia i beatyfikacji Matki Celiny w przeddzień 95 rocznicy jej śmierci, która nastąpiła 26 października 1913 r. właśnie w Krakowie.

Patrząc z perspektywy na życie bł. Celiny i założonego przez nią zgromadzenia, można odnaleźć więcej związków z Krakowem. Już w sześć miesięcy od 6 stycznia 1891 r, czyli od daty zaistnienia Zgromadzenia Zmartwychwstanek w Kościele, Matka Celina przybyła z Rzymu na ziemie polskie, wówczas pod zaborami, by tutaj założyć placówkę.

Bardzo pragnęła założyć dom w Krakowie, ale gdy okazało się to niemożliwym, przyjęła propozycję Kardynała Albina Dunajewskiego i osiedliła się w Kętach. Jej marzenie spełniło się po latach, gdyż istniał dom zakonny w obrębie placówki Księży Zmartwychwstańców przy ul. Łobzowskiej. Obecnie Zgromadzenie Zmartwychwstanek posiada dwie wspólnoty w Krakowie: na terenie Parafii św. Wojciecha w dzielnicy Bronowice i przy Parafii prowadzonej przez Zmartwychwstańców na Woli Duchackiej.
Innym elementem krakowskiej historii było prowadzenie w tym miejscu w latach 1947-48 części procesu informacyjnego w ramach rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego Celiny Borzęckiej.

Również przed laty w Krakowie mieszkały prawnuczki Matki Celiny, a obecnie członkowie rodziny w czwartym i piątym pokoleniu. Właśnie w piątym pokoleniu rodziny Matki Celiny nastąpiło uzdrowienie za jej przyczyną Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora.

Proces dotyczący domniemanego uzdrowienia za przyczyną Matki Celiny był prowadzony w Krakowie. Jego otwarcia w dniu 25 stycznia 2002 r. i zamknięcia 10 kwietnia tego samego roku dokonał Ks. Kardynał Franciszek Macharski. Fakt cudownego uzdrowienia został zatwierdzony dekretem Ojca św. Benedykta XVI w dniu 16 grudnia 2006 r.

Radosnym zwieńczeniem była beatyfikacja Matki Celiny, która odbyła się 27 października 2007 r. w Papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie.

Kraków więc jest miejscem szczególnym na szlaku dziękczynnego pielgrzymowania z bł. Celiną. Na krakowskie „Te Deum” za dar życia i beatyfikacji Celiny Borzęckiej przybędzie przełożona generalna zgromadzenia, Matka Dolores Stępień wraz z zarządem generalnym z Rzymu, przełożone dwóch amerykańskich i polskich prowincji.

W modlitwę włączą się kapłani przyjaciele zgromadzenia i kapłani z bratniego Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Będą siostry z różnych placówek prowincji poznańskiej i warszawskiej, reprezentacje z dzieł apostolskich prowadzonych przez zgromadzenie oraz rodzina Matki Celiny. Swój udział zapowiedziały władze miasta i gminy Kęty, gdzie spoczywają relikwie bł. Celiny i jej córki Matki Jadwigi. Wymownym znakiem będzie udział w uroczystości 50-osobowej pielgrzymki z rodzinnych stron bł. Celiny, z Kwasówki na Grodzieńszczyźnie.

Do udziału w tej uroczystości zapraszamy wszystkich, którym droga jest postać bł. Celiny, nowej polskiej błogosławionej, którą Bóg przedziwnie przeprowadził przez wszystkie etapy życia kobiety. Jakże ważne pozostają jej słowa wypowiedziane przed śmiercią w Krakowie: „W Bogu na zawsze szczęście”.

Życie bł. Celiny z Chludzińskich Borzęckiej było bardzo bogate. Bóg przedziwnie przeprowadził ją przez wszystkie stany życia kobiety. Najpierw doświadczyła ciepła rodzinnego, potem tworzyła ognisko rodzinne z mężem i córkami, wreszcie złączona „podwójnym węzłem” z córką Jadwigą założyła rodzinę zakonną, nie zaniedbując więzi z rodziną naturalną. Fakt założenia Zgromadzenia Zmartwychwstanek przez matkę i córkę pozostaje fenomenem w historii Kościoła.

Urodziła się 29.10.1833 r. na kresach dawnej Rzeczypospolitej w Antowilu, blisko Orszy (obecnie Białoruś). W młodości odkryła powołanie zakonne, ale posłuszna rodzicom, w wieku 20 lat poślubiła Józefa Borzęckiego i zamieszkała w Obrembszczyźnie koło Grodna. Urodziła czworo dzieci, z których dwoje zmarło w wieku dziecięcym.

Pięć lat pielęgnowała chorego męża, który uległ atakowi paraliżu i w wieku 40 lat została wdową. Po śmierci męża wyjechała z dwiema córkami do Rzymu. Tu spotkała O. Piotra Semenenkę, współzałożyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców, który został jej przewodnikiem duchowym w realizacji powołania zakonnego.

W 1882 r. w Rzymie Celina z córką Jadwigą i innymi kandydatkami rozpoczęły próbę życia wspólnego. 6.01.1891 r. Celina i Jadwiga złożyły śluby wieczyste. Jest to data zaistnienia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Kościele. Matka Celina stanęła na czele nowego zgromadzenia jako 58-letnia kobieta. Jesienią 1891 r. otworzyła w Kętach pierwszy dom na ziemiach polskich. Za życia Założycielki Zgromadzenia siostry rozpoczęły pracę apostolską w Bułgarii, potem w Częstochowie i Warszawie a także w Stanach Zjednoczonych.

Dziwnym zrządzeniem Bożym jako pierwsza odeszła do wieczności współzałożycielka, Matka Jadwiga Borzęcka. Matka Celina zmarła w Krakowie 26.10.1913 r. i została pochowana w Kętach. W 1937 r. doczesne szczątki Matki Celiny i Matki Jadwigi zostały przeniesione do krypty pod kaplicą klasztoru w Kętach, a w 2001 r. do sarkofagu w kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.

Małgorzata Pabis