Pijarzy: Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza

090826e.jpg "Po brzasku poznaje się dzień, po dobrym początku dobry koniec, a bieg życia zależy od wychowania odebranego w dzieciństwie" – to słowa św. Józefa Kalasancjusza, Twórcy pierwszej szkoły dla wszystkich i Założyciela pijarów…
Zakon Szkół Pobożnych (pijarów) obchodzi dzisiaj swe patronalne święto – liturgiczną uroczystość św. Józefa Kalasancjusza.

Wszystkim pijarom – zakonnikom i osobom świeckim współpracującym z
zakonem składamy podziękowanie za trud wychowywania dzieci i młodzieży,
a na nowy rok szkolny życzymy wielu łask za pośrednictwem Matki Bożej
Szkół Pobożnych i św. Józefa Kalasancjusza. Ad maius pietatis
incrementum.

Za: www.pijarzy.pl.