Poświęcenie świątyni w Mrągowie ‚na Słonecznej’

12 października br. o godz. 11.00 metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba dokona poświęcenia ołtarza i kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Po 18 latach oczekiwania, starań, pracy i modlitwy to bardzo ważny moment dla mrągowskiej parafii.

Na tę uroczystość przybędą kapłani, przedstawiciele władz miasta Mrągowa i zaproszeni goście.

Historia parafii rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy to do Mrągowa przybywa misjonarz Matki Bożej Saletyńskiej śp. ks. Bronisław Fura MS z dekretem biskupa warmińskiego i zostaje mianowany pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. W niedługim czasie do pracy duszpasterskiej w parafii dołączają: śp. ks. Antoni Mastej MS oraz ks. Zbigniew Wal MS.

Błyskawicznie rozchodzi się wieść wśród mieszkańców o łasce, jaka ich spotkała oraz o tym, że już 1 lipca 1990 roku zostanie odprawiona pierwsza msza św. na tym miejscu. W czasie tej uroczystej Mszy św. postawiono krzyż oraz poświęcono plac pod przyszły kościół. Latem 1994 roku ówczesny proboszcz ks. Józef Piela MS wraz z radą parafialną podjął bardzo ważną decyzję o rozpoczęciu budowy kościoła. Budynek kościoła osiągnął stan surowy w 1998 roku.

Czwarta niedziela września to parafialne święto ku czci Matki Bożej Saletyńskiej – patronki mrągowskiej parafii. 28 września 1997 roku metropolita warmiński abp Edmund Piszcz dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w wieżę kościoła będącego w budowie, a dwa lata później 2 czerwca 1999 roku poświęci także dzwony. Przy takim stanie zaawansowania robót budowlanych, we wrześniu 1999 roku, trud kontynuowania dzieła budowy kościoła przejął ks. Wojciech Bober MS – nowy proboszcz parafii.

W dzień odpustu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej nastąpiła chwila długo oczekiwana dla ówczesnego ks. proboszcza Wojciecha Bobera MS, duszpasterzy i parafian – poświęcenie i przejście do nowego kościoła (do tej pory nabożeństwa odprawiane były w suterenach domu zakonnego i parafialnego).

Ten dzień – 22 września 2002 r. – zgromadził w murach nowej świątyni wielu parafian i gości. W samo południe rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem abp. Edmunda Piszcza. Mszę świętą koncelebrowaną sprawowało 38 kapłanów, wraz z Prowincjałem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów – ks. Józefa Krzyszychy MS. Obecni także byli księża z dekanatu mrągowskiego i księża goście z zagranicy naszego kraju. Pośród wiernych obecni byli przedstawiciele władz miasta Mrągowa, projektanci świątyni i grupa pielgrzymów z Niemiec.

ks. Piotr Szweda MS