Poznański mały Asyż

W poznańskim kościele franciszkanów, przy Placu Bernardyńskim, 3 października br., o godz. 18.30 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne.

27 października 1986 r. papież Jan Paweł II spotkał się w Asyżu z reprezentantami wspólnot chrześcijańskich i innych religii. Również i w Poznaniu, w duchu św. Franciszka, przedstawiciele Poznańskiej Grupy Ekumenicznej będą uczestniczyli w nieszporach – modlitwie brewiarzowej, następnie we franciszkańskim nabożeństwie Transitus – upamiętniającym moment śmierci św. Franciszka. Okolicznościowe kazanie wygłosi o. dr hab. Adam Sikora, franciszkanin.

Przebieg uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu:

3 października:
18.30 – Nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Poznańskiej Grupy Ekumenicznej

W skład PGE wchodzą:
• Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
• Kościół Ewangelicko-Augsburski,
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Kościół Polskokatolicki
• Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
• Kościół Ewangelicko-Augsburski,
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Kościół Polskokatolicki

4 października:
17.30 – Odśpiewanie Godzinek ku czci św. Franciszka (tylko raz do roku)
18.00 – Uroczysta suma odpustowa, której będzie przewodniczył kapłan z zakonu
św. Dominika
Po mszy św. będzie możliwość uczczenia relikwii św. Franciszka

o. Leonard Bielecki OFM