Przygotowania do Jubileuszu – Franciszkański Kraków

W ramach przygotowań do przyszłorocznych obchodów Jubileuszu 800-lecia Reguły św. Franciszka z Asyżu, 27 października br. czterech prowincjałów franciszkańskich udało się do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w celu przedstawienia propozycji obchodów Jubileuszu w Krakowie.

Franciszkańskiemu jubileuszowi towarzyszyć będą różne przedsięwzięcia na terenie całej Polski, jednakże punktem centralnym będą obchody w Krakowie w dniach od 30 września do 4 października 2009 roku. Planowany jest w tym czasie bogaty program imprez kulturalnych i oświatowych, włącznie z przedstawieniem na Rynku „Transitus” dnia 3 października, w rocznicę śmierci Biedaczyny z Asyżu.

Prowincjałowie (franciszkanin konwentualny, bernardyn, reformata i kapucyn) przedstawili propozycję obchodów Jubileuszu, jak również zapoznali prezydenta Krakowa z propozycjami współpracy miasta i zakonów w realizacji tego dzieła kulturalno-oświatowego.

Po spotkaniu w urzędzie miasta, prowincjałowie jak również grupa odpowiedzialna za przygotowanie jubileuszu, spotkała się w sąsiadującym z ratuszem klasztorze franciszkanów przy Placu Wszystkich Świętych. Omawiano kwestie techniczne jak również podsumowano dotychczasowe działania, mające na celu realizację wcześniej ustalonych zadań.

Biuro Prasowe Kapucynów