Rzym: W rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej

W Rzymie obchodzono 91. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej. Uroczystość z tej okazji zorganizowano w klasztorze św. Maksymiliana Kolbego przy ulicy San Teodoro, będącym dawną siedzibą Międzynarodowego Kolegium Franciszkańskiego.

Uroczystościom przewodniczył kard. Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki św. Piotra w Watykanie. W homilii wygłoszonej podczas mszy św. sprawowanej w kaplicy klasztornej mówił o powstaniu i aktualności dzieła św. Maksymiliana. Zaznaczył, że Rycerstwo Niepokalanej zrodziło się w szczególnej sytuacji, jaka zaistniała w początkach XX wieku, i że szczególnej intuicji człowieka, który nie pozostał obojętny wobec wyzwań współczesności, ale odpowiedział na nie z niedoścignionym entuzjazmem.

O. Kolbe dostrzegł szerzącą się mierność i obojętność w Kościele, co wówczas stanowiło "patologię bardzo powszechną”. W tej sytuacji młody franciszkanin zareagował nie kontestacją, ale świętością – udawadniał kard. Comastri. Widząc "patologię wewnątrz i na zewnątrz”, podważanie zasad wiary i wielką agresję wobec Kościoła, czego wyrazem było manifestacyjne obnoszenie na Placu św. Piotra w Watykanie sztandaru z Michałem Archaniołem pod nogami Lucyfera, pytał się: co powinniśmy zrobić, kto może nam pomóc?

"Maksymilian Kolbe z intuicją świętego zrozumiał, że pobożność do Maryi i podkreślanie Jej wielkości staje się najbezpieczniejszą drogą w dotarciu do Chrystusa, najpewniejszą drogą w porzuceniu miernoty i obojętności, niezawodną drogą w uzyskaniu siły do stawienia czoła szatanowi i mocom szatańskim, ponieważ Maryja jest w opozycji do szatana. Maryja jest pokorna, szatan jest pełen pychy” – mówił kardynał.

Kard. Angelo Comastri porównywał czasy św. Maksymilinan do wpółczesności, mówił: "Musimy na nowo odkryć tę wspaniałą intuicję Maksymiliana Kolbego, intuicję świętego, człowieka wierzącego, obrońcy wiary. On przypomina: uchwyćcie się Maryi, by dojść do Jezusa, by móc uczyć się drogi wiary, drogi świętości. Maryja jest Tą, która wskazuje, jak być wiernymi i pomaga nam naśladować swojego Syna”.

Po liturgii sekretarz generalny zakonu franciszkanów o. Vincenzo Marcoli OFMConv, poświęcił odnowioną celę zakonną, w której powstało Rycerstwo Niepokalanej. Umieszczona przed wejściem tablica z napisem w języku łacińskim informuje, że w tym miejscu 16 października 1917 roku św. Maksymilian, alumn rzymskiego kolegium franciszkańskiego w latach 1912-1919, wraz z sześcioma współbraćmi założył Rycerstwo Niepokalanej. Wewnątrz pomieszczenia zgromadzono niektóre pamiątki po św. Maksymilianie.

za: www.franciszkanie.pl