Słowo biskupów o owocach pontyfikatu Jana Pawła II

Był pasterzem według serca Bożego, w którym mógł odnaleźć się każdy człowiek i każdy naród, każda kultura – piszą biskupi w słowie z okazji 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.Zachęcają też do odpowiedzi na pytania: jacy jesteśmy dzisiaj, w jakim stopniu żyjemy Ewangelią i jak korzystamy z daru wolności, która jest owocem pontyfikatu Jana Pawła II. List będzie odczytywany w parafiach w niedzielę 12 października.

"Pasterz pochodzący z dalekiego kraju" to określenie Jana Pawła II przywołują biskupi polscy w słowie skierowanym do wiernych w 30 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Papieża Polaka. Hierarchowie na początku listu, który będzie odczytywany w niedzielę poprzedzającą 16 października, przypominają krótko, jaki był ów "daleki kraj" przed trzydziestoma laty.

Piszą, że po krótkim okresie niepodległości i dramatycznym doświadczeniu II wojny światowej, w Polsce panował ustrój komunistyczny. "System ten przez ponad czterdzieści lat zwalczał dążenia wolnościowe i demokratyczne, deprawował ludzkie sumienia, prawdę zastępował kłamstwem i budował na strachu i przemocy. Jeszcze dzisiaj leczymy głębokie rany, przed którymi nie do końca umieliśmy się obronić. W tym systemie Kościół głosił Jezusa Chrystusa i bronił godności człowieka, której fundamentem jest odniesienie do Boga – Stwórcy i Odkupiciela" – czytamy.

Wybór polskiego kardynała na papieża był wówczas, jak zauważają biskupi, pojawieniem się na nowo nadziei na wolność, a także "woli godnego życia w zgodzie z sumieniem i zajęcia należnego nam miejsca w rodzinie narodów".

Biskupi przypominają, że w ciągu 27 lat pontyfikatu Papież Polak "poszerzył przestrzeń swego pasterskiego serca tak, by odnalazł się w nim każdy człowiek i każdy naród, każda kultura. Bóg posłużył się jego zaletami umysłu i serca, by dać Kościołowi i światu mądrego nauczyciela, światłego przewodnika, pasterza według serca Bożego".

Podkreślają, że Jan Paweł II docierał z orędziem Ewangelii do najodleglejszych zakątków świata. Piszą też o wielkim wkładzie Papieża w zmiany społeczno-polityczne w krajach komunistycznych. Przytaczają słowa Jana Pawła II wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się!" Biskupi wyrażają pewność, że wolność, którą cieszy się teraz Polska jest zasługą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W trzydziestą rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża biskupi zachęcają wiernych do refleksji nad byciem chrześcijaninem we współczesnym świecie, w dzisiejszej Polsce.

W kontekście hasła roku duszpasterskiego ("Bądźmy uczniami Chrystusa") zauważają, że bycie "uczniem Chrystusa" sprawia, że jest się surowiej ocenianym, a wszelkie słabości są "bezlitośnie nagłaśniane przez media". Dlatego, jak piszą: "powinniśmy czynić wszystko, by się nawracać i dorastać do ideału przedstawionego w Ewangelii".

Biskupi podkreślają, że w Polsce nadal istnieje rozległy obszar biedy materialnej. "To przede wszystkim wspólnoty parafialne powinny – niczym czuły barometr – rejestrować te sytuacje i reagować na nie" – stwierdzają. Wskazują również na ubóstwo duchowe, czego wyrazem są "rozbite rodziny, skrzywdzone dzieci, zagubione, samotne osoby" – je również polecają chrześcijańskim wspólnotom i ich "wyobraźni miłosierdzia".

Rozważając to jak korzystamy z daru wolności, biskupi przypominają o zagrożeniach, jakimi są różne formy uzależnienia i uwikłania w grzechu. Zadają też pytanie o to, na czym naprawdę zależy chrześcijanom. "Zależy nam, by odpowiedzialni za kształt naszego życia społecznego i politycznego kierowali się troską o dobro wspólne, a nie krótkowzrocznym interesem osobistym bądź partyjnym" – piszą.

Biskupi przywołują postać Jana Pawła II jako tego, który "swoją mądrością i świętością" może być pomocą w sytuacjach i wyborach codziennego życia, tak, aby sprawy Boże były w jego centrum.

Hierarchowie zwracają uwagę na to, że miłość nie może kończyć się na słowach i dobrych zamiarach, ale musi znaleźć konkretny wyraz w czynach. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście zakończonego niedawno Tygodnia Miłosierdzia.

Biskupi piszą też o "żywym pomniku Jana Pawła II", jakim jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Przypominają, że z jej inicjatywy co roku w całej Polsce w Dniu Papieskim przeprowadzana jest zbiórka na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. "Inwestowanie w człowieka, w jego formację, to najlepsza inwestycja, z której korzysta nie tylko on sam, ale cała społeczność" – podkreślają biskupi.

Kończąc słowo do wiernych, biskupi zachęcają: "Niech trzydziesta rocznica wyboru Jana Pawła II ożywi naszą modlitwę o rychłe wyniesienie go na ołtarze. Niech skłoni nas do refleksji nad przebytą z Nim drogą. Niech stanowi inspirację do odważnego podejmowania wyzwań, które codziennie stają przed nami".

List został podpisany przez kardynałów, arcybiskupów i biskupów zebranych na posiedzeniu Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski 25 sierpnia br. na Jasnej Górze. Zostanie odczytany z ambon w najbliższą niedzielę, 12 października.

BP KEP