Św. Krzyż – przegląd chórów

Po raz szósty w murach Najstarszego Polskiego Sanktuarium na Świętym Krzyżu rozbrzmiewały chóralne śpiewy o tematyce religijnej, ludowej i patriotycznej. W tegorocznym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych z powiatu kieleckiego wzięło udział blisko 300 uczestników.

 
Organizatorzy oraz uczestnicy tegorocznego przeglądu wzięli udział w Eucharystii sprawowanej o godz. 11.00. Przewodniczył jej o. Damian Dybała OMI – Rektor Kościoła na Świętym Krzyżu. Słowa powitania do zebranych skierował o. Superior Zygfryd Wiecha OMI: Cieszymy się, że po raz kolejny w naszej świątyni zabrzmi śpiew chwalący Boga. Jesteśmy wdzięczni Panu staroście Zdzisławowi Wrzałce, że kontynuuje i wspiera tego rodzaju muzykę. Witamy szczególnie tych, którzy dziś w naszej świątyni zaprezentują swój dorobek artystyczny i tym samym pomogą nam jeszcze bardziej dotknąć Sacrum, którego tu na górze szczególnie doświadczamy.

Organizatorem corocznego przeglądu chórów z powiatu kieleckiego jest Starostwo Powiatowe w Kielcach. Odpowiedzialne za organizację i przebieg imprezy z ramienia Starosty kieleckiego są Panie z Referatu Kultury Beata Wróbel i Wioletta Krzyżanowska.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 12 chórów i zespołów śpiewaczych z Łopuszna, Daleszyc, Bielin, Masłowa, Morawicy, Zbelutki, Zagnańska. Poszczególne zespoły przedstawiały po dwa utwory: jeden o tematyce religijnej nawiązujący do Matki Bożej oraz osoby bł. Jana Pawła II; drugi o tematyce dowolnej nawiązujący do tradycji ludowej i patriotycznej.

Jak zauważyli organizatorzy z roku na rok poziom wykonywanych utworów i przygotowanie zespołów jest coraz lepszy i mimo, iż przegląd nie ma charakteru konkursowego, rywalizacji o pierwsze miejsce, to jednak wyraźnie widać, że dyrygenci sięgają po trudniejsze utwory.

Jako gospodarze dziękujemy wszystkim za udział w VI Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych i zapraszamy w przyszłym roku na wspólne chwalenie Boga w muzyce chóralnej.

Za: www.oblaci.pl