Sympozjum o Matce Bożej w Krośnie

Franciszkanie z Krosna na Podkarpaciu zapraszają na sympozjum naukowe pt. „Matka Boża ‘Murkowa’ – Obrończyni Wiary”, które odbędzie się 18 października (sobota) br.

Sympozjum odbędzie się w ramach przygotowań do zapowiedzianej na czerwiec 2010 roku koronacji obrazu Matki Bożej Murkowej – Obrończyni Wiary, od kilkuset lat znajdującego się w kościele franciszkanów w Krośnie. Organizatorami sympozjum są: franciszkańska parafia Nawiedzenia NMP w Krośnie, Krośnieńska Kapituła Kolegiacka oraz Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej przy parafii franciszkanów w Krośnie.

Obrady odbędą się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. K. Wielkiego, rozpoczną się o godz. 9.00. O godz. 13.30 w kościele franciszkanów, przed obrazem Matki Bożej Obrończyni Wiary, zostanie odprawiona msza św., pod przewodnictwem ks. infułata Juliana Pudło.

Referaty przestawią następujący prelegenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch, prepozyt Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej („Współczesne zagrożenia wiary i jej obrona”), o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, kierownik Katedry Mariologii, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie („Próba interpretacji tytułu: Obrończyni Wiary”), ks. dr Wacław Siwak, WSD Przemyśl („Wiara Maryi wzorem dla wierzących”), ks. dr Piotr Kandefer, WSD Przemyśl („Najświętsza Maryja Panna Obrona Wiary w Liturgii Kościoła”), ks. dr Waldemar Janiga, dyr. wydziału duszpasterskiego archidiecezji przemyskiej („Katecheza obroną wiary”), dr Zofia Bator („Pneumatologiczne aspekty kultu wizerunku MB Murkowej”), o. Kazimierz Malinowski OFMConv („Obrona wiary w medialnej działalności św. Maksymiliana Kolbego”).

za: www.franciszkanie.pl