Warszawski Tydzień Misjologiczny na UKSW

Na stołecznym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się 14 października Warszawski Tydzień Misjologiczny. Został on zorganizowany w związku z obchodzoną w tym roku 40. rocznicą powstania misjologii na dawnej Akademii Teologii Katolickiej, obecnie UKSW.

Podczas Kongresu, który potrwa do 22 października, jego uczestnicy dyskutować będą m.in. o ewangelizacji Chin oraz dialogu kulturowym i religijnym w Libanie.

Przez najbliższy tydzień na UKSW spotkać się będzie można z wybitnymi sinologami, którzy prowadzić będą wykłady nt. działalności ewangelizacyjnej wybranych katolickich Towarzystw Misyjnych, przekładów biblijnych i liturgicznych czy tatuażu w prehistorii, starożytności i kulturach plemiennych.

Na środę, 15 października, zaplanowano międzynarodową konferencję organizowaną przez Zarząd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego wraz z Sekcją Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW oraz niemieckim Instytutem Monumenta Serica, zatytułowaną „Ewangelizacja w Chinach – misyjne dziedzictwo Zgromadzenia Słowa Bożego”. Jak powiedział w rozmowie z KAI o. Tomasz Szyszka, werbista, konferencja jest próbą zastanowienia się w jaki sposób otworzyć nasze serca na Chiny, jak wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami Kościół, jeśli chodzi o ewangelizację Chin.

18 października, w ramach Warszawskiego Tygodnia Misjologicznego, odbędzie się zjazd absolwentów i profesorów misjologii dawnej Akademii Teologii Katolickiej, obecnie UKSW. Natomiast na 21 października zaplanowano sesję poświęconą problemom dialogu kulturowego i religijnego w Libanie. Obchody 40. rocznicy powstania misjologii na ATK zakończy 22 października Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Misjologów Polskich.

Jak powiedział o. Szyszka, Warszawski Tydzień Misjologiczny jest próbą refleksji na temat posłania Kościoła. „Po 40 latach od powstania misjologii na dawnej ATK możemy się wspólnie zastanowić, w jakim kierunku refleksja misjologiczna powinna pójść, żeby sprostać zadaniom, jakie nam wyznacza Kościół" – stwierdził werbista.

za: www.niedziela.pl