XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów

XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone "Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła" rozpocznie się w niedzielę, 5 października, Mszą św. w Bazylice św. Pawła za Murami o godz. 9.30.

"Biblia jest spisanym tekstem natchnionym. Natomiast Słowo Boże jest rzeczywistością żywą" – mówi abp Stanisław Gądecki, wyjaśniając, że przyjęte Słowo Boże pozwala nawiązać żywy kontakt z Chrystusem.

"Aby Synod Biskupów pomógł duszpasterzom i teologom, katechetom i animatorom, pełniącym posługę Słowa Bożego, odważnie przekazywać prawdy wiary w jedności z całym Kościołem" – taką intencję modlitwy na październik wyznaczył Benedykt XVI. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Papież osobiście zaapelował o modlitwę w intencji Synodu Biskupów, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę 5 października w Rzymie.

"Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" – to temat, który wybrał papież Benedykt XVI. – Niewątpliwy wpływ na wybór tematu obecnego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów miał poprzedni Synod, z 2005 roku, poświęcony Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, jeden z delegatów polskiego Episkopatu na Synod.

– Temat ten w sposób naturalny domagał się dopełnienia w postaci refleksji synodalnej nad Słowem Bożym po to, aby po zgłębieniu stołu Chleba, pogłębić również znaczenie stołu Słowa Bożego – tłumaczy metropolita poznański i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Synod o Słowie Bożym ma miejsce w Roku św. Pawła i "dlatego będzie mu towarzyszyć żywa pamięć o Apostole, który był przykładnym świadkiem i głosicielem Słowa Bożego i na zawsze pozostaje nauczycielem Kościoła" – czytamy w przygotowanym przed obradami dokumencie roboczym – "Instrumentum laboris".

Dokument, zredagowany przez Sekretariat Generalny Synodu na podstawie odpowiedzi nadesłanych z Episkopatów całego świata, ukazuje kierunki rozważań soborowych. Jak objaśnia abp Gądecki, po pierwsze koncentruje się na tożsamości Słowa Bożego według wiary Kościoła, po drugie ukazuje rolę Słowa Bożego w takich posługach jak homiletyka, liturgia, praca charytatywna, teologia i codzienne życie wierzących, po trzecie traktuje o ewangelizacji i katechezie, o miejscu słowa w posługach i formacji Ludu Bożego i o jego znaczeniu w dialogu ekumenicznym, chrześcijańsko-żydowskim i międzyreligijnym.

Wśród odpowiedzi pasterzy można zauważyć wiele wspólnych treści, m.in. postulat "odważnej i twórczej pedagogiki przekazu, dostosowanej do naszych czasów (kultura, aktualne konteksty życia, komunikacja)", co ma pomóc w uznaniu prymatu Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Hierarchowie zauważają pragnienie wiernych, by słuchać Słowa Bożego, co widać poprzez podejmowane inicjatywy duszpasterskie, ale jednocześnie dostrzegają "zamieszanie w kwestiach prawd wiary dotyczących Słowa Bożego" i niedostatek materiałów ułatwiających lekturę Biblii. Wskazują też na potrzebę duszpasterstwa biblijnego, a także animacji biblijnej całego duszpasterstwa.

Jak czytamy w "Instrumentum laboris", pragnieniem wielu ojców synodalnych jest "aby ostateczny wkład Synodu nie był jedynie informacyjny, ale miał wpływ na życie, skłonił do zaangażowania, a Słowo Boże okazało się żywe, skuteczne, przenikające (por. Hbr 4,12) dzięki sięgającemu istoty rzeczy i zrozumiałemu dla ludzi językowi".

Przewodniczącym Synodu Biskupów jest Papież, który mianował przewodniczących-delegatów i sekretarza specjalnego, którzy odpowiadają za przebieg obrad. Przewodniczącymi-delegatami Zgromadzenia Synodu Biskupów Benedykt XVI mianował trzech hierarchów: kard. George’a Pella z Australii, prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Williama Levadę oraz kard. Odilo Pedro Scherera z Brazylii.

Sekretarzem specjalnym Zgromadzenia jest abp Laurent Monsengwo Pasinya z Demokratycznej Republiki Konga, a relatorem generalnym, którego zadaniem jest wprowadzenie obrad synodalnych poprzez zarysowanie tematyki i zakończenie dyskusji ojców przez jej podsumowanie, kard. Marc Ouellet z Kanady. Sekretarzem generalnym Synodu jest abp Nicola Eterović.

W Zgromadzeniu Synodu Biskupów jako delegaci Episkopatu Polski wezmą udział metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki oraz biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Z nominacji Papieża na ojca synodalnego został też powołany kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W Synodzie weźmie udział jeszcze dwoje Polaków – Benedykt XVI mianował ekspertem zebrania ks. prof. dr hab. Waldemara Chrostowskiego, profesora UKSW, a audytorem zebrania – p. Ewę Kusz, przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Podczas Synodu Biskupów abp Stanisław Gądecki będzie prowadził swój blog, na którym będzie się dzielił swoimi spostrzeżeniami na temat obrad synodalnych. Pierwszy wpis na stronie www.archpoznan.pl/blog pojawi się po Mszy św. inaugurującej Synod.

W dniu rozpoczęcia Synodu Biskupów Ojciec Święty Benedykt XVI przeczyta pierwszy rozdział Księgi Rodzaju na antenie włoskiej telewizji publicznej Rai Uno, w ten sposób inaugurując rzymski Maraton Biblijny. Weźmie w nim udział także kard. Stanisław Dziwisz.

Na zakończenie obrad Synodu Benedykt XVI 26 października będzie przewodniczył Eucharystii w Bazylice św. Piotra.

Synod Biskupów to instytucja doradcza powołana do życia przez papieża Pawła VI 15 września 1965 r. To papież zwołuje go, ustala tematy poszczególnych sesji, przewodniczy mu – osobiście lub przez innych – i zamyka. Sesja zwyczajna Synodu Biskupów zbiera się z reguły co cztery lata. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. definiuje synod jako zebranie biskupów, wybranych z różnych regionów świata, którzy gromadzą się w określonych terminach, aby wzmocnić ścisłą więź między Biskupem Rzymu i biskupami, jak również służyć radą Papieżowi w dziedzinie wiary i obyczajów oraz w sprawach związanych z działalnością Kościoła w świecie (kan. 342).

Pierwsza Sesja Zwyczajna Synodu Biskupów (1967) poświęcona była zachowaniu i umocnieniu wiary katolickiej, jej integralności, żywotności, rozwoju, spójności doktrynalnej i historycznej. Kolejne Synody podejmowały m.in. kwestię ewangelizacji we współczesnym świecie (1974), rodzinie (1980), powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II (1987), formacji kapłańskiej (1990) i posłudze biskupów (2001). Papież tradycyjnie podsumowuje każdą Sesję Synodu Biskupów posynodalną adhortacją apostolską.

BP KEP