Zagrzeb: Kongres salezjanów współpracowników

W dniach 3-5 października br. w Łużnicy k. Zagrzebia (Chorwacja) odbył się Kongres Regionalny Salezjanów Współpracowników Regionu Europa Centralna i Wschodnia. Temat Kongresu: Żyć Programem Życia Apostolskiego jako odpowiedź na wyzwania „nowej ewangelizacji w Europie”.

Nad realizacją programu kongresowego czuwała Miriana Vucica – radca światowy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, ks. Stjepan Bolkovac SDB – delegat światowy, i s. Maria Trigila CMW – delegatka światowa SSW.

Kongres zgromadził 55 uczestników z 6 krajów (Polska – 19 osób, Słowacja – 13, Czechy – 6, Węgry -6, Chorwacja – 7, Słowenia – 4). Polskę reprezentowało 19 osób z czterech prowincji. Prowincja krakowska: Aleksander Krawyciński, Andrzej Kłos i ks. Krzysztof Rodzinka. Prowincja pilska: Helena Jankowska, Gabriela Piotrowska, Ireneusz Dorożyński, Bogumiła Kornaszewska, Ryszard Szyperski, ks. Marek Chmielewski. Prowincja warszawska: Elżbieta Żak, Urszula Maciejak, Paweł Mastalerz, s. Teresa Nowak i ks. Henryk Bonkowski. Prowincja wrocławska: Krzysztof Kuczera, Tadeusz Dyderski, Marek Mszyca, Zdzisław Lisowski, s. Elżbieta Niepla, ks. Jan Gondro.

Ponieważ był to pierwszy Kongres nowo utworzonego regionu, stąd wiele czasu poświęcono wyborze Rady regionu Europa centralna i wschodnia.

Skład nowo wybranej Rady przedstawia się następująco: przewodnicząca – Helena Jankowska (Polska, prowincja pilska), sekretarz – Elżbieta Żak (Polska, prowincja warszawska), administrator – Peter Jakubik (Słowacja), radca ds. formacji – Darina Ciernikowa (Słowacja).

5 października wszyscy uczestnicy udali się do sanktuarium narodowego Chorwacji
– Marija Bistrica. Tam właśnie uroczystej Eucharystii na zakończenie Kongresu przewodniczył ks. delegat Jan Gondro z Wrocławia, a homilię wygłosił ks. wikariusz Marek Chmielewski z Piły. Na zakończenie Mszy św. znacząco wybrzmiała pieśń w języku polskim: "Abba Ojcze".

Kongres w Chorwacji służył także wymianie doświadczeń na polu oddziaływania
salezjańskiego. Rozbudził w uczestnikach kolejną porcję zapału apostolskiego w klimacie zachęty Księdza Generała Pascuala Chaveza „powrócić do Księdza Bosko”.

za: www.salezjanie.pl