Zakończenie zebrania wyższych przełożonych w sanktuarium licheńskim

W sanktuarium Królowej Polski w Licheniu, prowadzonym przez Księży Marianów, zakończyło się 122 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

W drugim dniu spotkania podsumowano dyskusję nad instrukcją Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o posłuszeństwie w życiu zakonnym. Zwrócono uwagę, iż instrukcja skupia się na posłudze przełożonych i wskazuje na biblijne oraz teologiczne źródła posłuszeństwa, nie zawiera natomiast szczegółowych norm regulujących codzienne życie zakonników. Uwrażliwia więc na osobistą odpowiedzialność osób konsekrowanych, szeroko uwzględniając kontekst kulturowy w którym przychodzi im realizować śluby.

W części organizacyjnej spotkania wiele miejsca poświęcono nowym inicjatywom, które mogą pomóc klasztorom w oszczędnym i lepiej zorganizowanym gospodarowaniu środkami materialnymi, przeznaczonymi na utrzymanie wspólnot oraz ich posługę duszpasterską.

Konkretny projekt w tej sprawie przedstawiła wspólnota benedyktyńska z Tyńca. Zgromadzeni postanowili poświęcić tej sprawie nadzwyczajne spotkanie, które odbędzie się pod koniec stycznia 2009 r. W trakcie planowanego zebrania przełożeni zajmą się także problemami prawnymi, związanymi z wprowadzaniem w życie nowego statutu Konferencji.

W drugim dniu spotkania uczestniczył przewodniczący Komisji Episkopatu Polski d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Kazimierz Gurda, który podziękował osobom zakonnym za ich zaangażowanie w życie Kościoła w Polsce, zaś w homilii przypomniał, iż szczególnym zadaniem osób konsekrowanych jest budowanie harmonii między sprawami ducha i ciała, przez ukazywanie prymatu Boga. Szczególnym wzorem takiej postawy była święta Teresa z Avila, której święto liturgiczne jest obchodzone 15 października w całym Kościele.

KWPZMwP