FUNDACJA Lubię Pomagać: Inauguracja Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej

Dobre wiadomości dla zespołów opieki w służbie zdrowia i pomocy społecznej w Polsce w dniu św. Łukasza, patrona służby zdrowia – inauguracja Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej.

W poniedziałek, 10 października 2011 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach zostały zainaugurowane Podyplomowe Studia Opieki Duszpasterskiej dla Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej. Uroczystej liturgii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a słowo Boże wygłosił abp Zygmunt Zimowski, „Minister Zdrowia” z Watykanu. Byli też obecni bp Redrado – Bonifrater, bp Regmunt – odpowiedzialny za duszpasterstwo służby zdrowia przy KEP, Rektor UPJP2, ks. prof. Zuziak i profesorowie tej uczelni, kapelani diecezjalni i zakonni, siostry zakonne i wierni świeccy.

Po wspólnej modlitwie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia”. Uczestników powitał Prowincjał Bonifratrów, br. Kret. Wśród wykładowców sympozjum byli hierarchowie Kościoła (abp Zimowski i bp Redrado z Watykanu, br. Tripaldi OH z Rzymu), eksperci różnych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa (prof. Szczeklik, prof. Imiela, doc. Krajnik, dr Radziwiłł, dr Krzyżanowski), specjaliści pozamedycznych aspektów opieki i wolontariatu (prof. Binnebesel, dr Krakowiak). Konferencje prowadził dr Krobicki – dyrektor ds. integracji i rozwoju Zakonu Bonifratrów.

Wśród wykładowców szczególnie emocjonalne było wystąpienie bp Redrado, bonifratra, nazwanego „ojcem chrzestnym” podyplomowych studiów opieki duszpasterskiej im. św. Jana Bożego w Krakowie. Jego zasługą było rozszerzenie podyplomowej szkoły na siostry i braci zakonnych, a także na katolików świeckich, gotowych współpracować z kapłanami w zespołach opieki duszpasterskiej w służbie zdrowia i pomocy społecznej. Biskup-bonifratrer z Hiszpanii, przez 26 lat zaangażowany w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia zgodził się zostać „ambasadorem” Podyplomowych Studiów Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego i pomóc w propagowaniu zespołowej opieki w Polsce. Obiecał także zapoznać kierownictwo i wykładowców szkoły z dobrymi praktykami edukacji katolickiej w służbie zdrowia, istniejących w Hiszpanii, Irlandii i we Włoszech.

Hierarchowie, wykładowcy i wszyscy uczestnicy międzynarodowej konferencji zgodnie podkreślali, że istnienie tych podyplomowych studiów jest naglącą potrzebą i może stanowić pomoc w realizacji posługi Kościoła wobec chorych i cierpiących. Arcybiskup Zimowski zaprosił pierwszych absolwentów tych studiów do odwiedzenia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Rzymie. Szczegóły na temat studiów, a także wykłady z konferencji są dostępne na stronie: www.bonifratrzy.pl/szkola. Biskup Regmunt na zakończenie powiedział, iż najważniejszymi owocami podyplomowych studiów będzie poprawa jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami w instytucjach służby zdrowia i pomocy społecznej, a także w domowej opiece nad przewlekle chorymi i starszymi, których przybywa w starzejącej się Polsce i Europie. Podręcznikami pomocnymi do przygotowania do tych zadań są: „Dolentium Homimum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia” (Kraków 2011), a także podręcznik dla opiekunów nieformalnych w opiece domowej: „Przewlekle chory w domu” (Gdańsk 2011). Są one dostępne na stronie: www.lubiepomagac.eu

Ks. dr Piotr Krakowiak SAC, Kierownik Studiów Podyplomowych „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”, Krajowy Duszpasterz Hospicjów

  • Do końca października 2011 można jeszcze zgłosić się do szkoły, tylko drogą elektroniczną, na stronie: http://upjp2.edu.pl/strona/utqt1ldwti
  • Zachęcam Współbraci SAC związanych ze służbą zdrowia i pomocy społecznej do podjęcia tych studiów – ks. Piotr Krakowiak SAC
Za: InfoSAC 19/10/2011 [23]