Gratulacje Przewodniczącego KWPZM dla nowego Sekretarza KEP

Ks. bp. Wojciech Polak został wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Do tej pory był delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej i w ramach pełnienia tej funkcji odwiedził wiele wspólnot polonijnych, gdzie duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy, gościł także w naszym seminarium i Domu Głównym. Przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki w imieniu Towarzystwa Chrystusowego oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce wystosował do ks. bpa Polaka list gratulacyjny (.pdf):

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Wojciechu!

W imieniu męskich wspólnot życia konsekrowanego w Polsce, szczególnie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a także własnym, śpieszę z zapewnieniem o modlitwie i z życzeniami błogosławieństwa Bożego w nowej, niezwykle odpowiedzialnej posłudze Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

Wybór Księdza Biskupa do pełnienia tak ważnych zadań w Kościele polskim jest potwierdzeniem ze strony Episkopatu znanych nam już walorów ducha i umysłu Ekscelencji. Po ludzku, z perspektywy charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego, trochę żałujemy, że zapewne zakres obowiązków ograniczy dostępność Ekscelencji dla spraw Polonii, ale ufamy, że spotkania i doświadczenia zdobyte w ostatnich latach podczas wędrówek na emigracyjnych szlakach uczynią z Księdza Biskupa oddanego i przekonanego orędownika wobec Kościoła polskiego w sprawie potrzeb naszych Rodaków na obczyźnie.

Niech wstawiennictwo i opieka Maryi, Królowej Polski oraz Św. Wojciecha, wielkiego Patrona, wypraszają wszelkiego potrzebne łaski i błogosławieństwo.

Z deklaracją gotowości do dalszej współpracy i z ufnością, że będzie ona owocna, pozostaję oddany w Chrystusie –

ks. Tomasz Sielicki SChr
Przewodniczący KWPZMwP
Przełożony Generalny TChr

Nowym delegatem Episkopatu ds. duszpasterstwa polonii został bp. Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl