Harmęże. Nowy zarząd krakowskiej prowincji franciszkanów.

Harmęże. Nowy zarząd krakowskiej prowincji franciszkanów.W przedostatnim dniu Kapituły prowincjalnej zwyczajnej krakowskich franciszkanów został wybrany nowy zarząd Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię. Definitorami (asystentami) zostali: o. Roman Banasik, o. Kazimierz Malinowski, o. Zbigniew Kubit, o. Paweł Dybka, o. Piotr Stanisławczyk, o. Mariusz Kozioł i o. Robert Kiełtyka.

Jednocześnie o. Mariusz Kozioł został wybrany wikariuszem prowincji (zastępcą prowincjała), a o. Robert Kiełtyka – sekretarzem prowincji.

Członkowie kapituły podczas czwartej sesji dokonali również wyboru ekonoma i poborcy prowincjalnego. Pierwszym został o. Bronisław Staworowski, a drugim – o. Jacek Michno.

W piątek rano podczas uroczystej Eucharystii prowincjał o. Marian Gołąb przekazał Generałowi Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marco Tasca relikwie II stopnia Błogosławionych Męczenników z Pariacoto.

Koszula koloratkowa bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i sandały bł. Michała Tomaszka trafią do sanktuarium męczenników XX i XXI wieku w rzymskiej bazylice św. Bartłomieja na wyspie Tyberyjskiej. Kielich i ornat, które używali misjonarze podczas liturgii, pozostaną w Kurii generalnej w Rzymie.

„Kościół jest zbudowany na krwi męczenników. Pierwszym z nich był sam Jezus Chrystus, który oddał życie (…). Jest to dla nas ogromny przywilej i łaska od Boga, że również krople tej przelanej krwi braci z naszej prowincji przyczyniły się do budowy Kościoła w świecie” – powiedział ojciec prowincjał.

„Są one dla nas znakiem, aby podążać za Chrystusem” – odpowiedzał minister generalny na otrzymany dar.

Ojciec Generał zapewnił zgromadzonych w kaplicy, że modli się do Pana Boga za wstawiennictwem błogosławionych męczenników Michała i Zbigniewa, by wielu braci powiedziało do prowincjała Mariana: „Poślij mnie”.

Wieczorem braci kapitulnych odwiedził ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel. Paronem diecezji jest franciszkanin św. Maksymilian Maria Kolbe.

jms

Za: www.franciszkanie.pl.