Hiszpania: 25-lecie ośrodka duchowości karmelitańskiej

25-lecie istnienia obchodzi międzynarodowy ośrodek duchowości karmelitańskiej w Avili. W tym okresie przez jego aule przeszło 1000 studentów z ponad 70 krajów świata, w tym także Polacy. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Mistyki w Avili miało wyjątkowo uroczysty charakter.

W 1986 r., w liturgiczne wspomnienie św. Teresy Wielkiej, rozpoczął swoją działalność Międzynarodowy Ośrodek Terezjańsko-Sanjuanistyczny. Jego siedzibą w Avili był tzw. „klasztor Świętej”. W pierwszych latach istnienia ośrodek miał na celu przygotowanie karmelitańskich specjalistów z duchowości św. Jana od Krzyża. Z czasem program został poszerzony o św. Teresę Wielką i mistykę w ogólności. Ponadto ośrodek, który powstał jako wewnętrzna instytucja formacyjna Zakonu Karmelitów Bosych, otworzył się na inne osoby, duchownych i świeckich, ze względu na prośby napływające z całego świata. W 2008 r. ośrodek przeniósł się do nowej siedziby, dostosowanej do wymagań akademickich.

Obserwuje się nieustanny wzrost liczby świeckich, których interesuje duchowość karmelitańska. Uniwersytet Mistyki pociąga bogatą ofertą z dziedziny duchowości karmelitańskiej i szeroko pojętej mistyki: od kursów rocznych po kilkudniowe dni formacyjne, szczególnie w okresie letnim, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto zaznaczyć troskę o dialog z innymi dyscyplinami, jak antropologa czy psychologia. Na lato 2012 r. Uniwersytet Mistyki przygotowuje specjalizację z dziedziny duszpasterstwa modlitwy terezjańskiej. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na „doświadczenie terezjańskie” w wielu krajach świata. Jednym z projektów na najbliższe lata jest utworzenie międzynarodowego ośrodka dla młodzieży z całego świata, która chciałaby przeżyć modlitewne doświadczenie mistyków karmelitańskich. Ośrodek będzie miał charakter otwarty i ekumeniczny. Byłby to rodzaj obozu młodzieżowego skoncentrowanego na modlitwie i nauczaniu Teresy Wielkiej i Jana od Krzyża.

Naukę w tym roku rozpoczęło ponad 120 studentów z 23 krajów świata, głównie z Afryki, Azji i Ameryki.

M. Raczkiewicz, Madryt

Za: Radio Watykańskie