Kapituła Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego

29 stycznia bieżącego roku dobyła się w Krakowie – Mogile druga sesja kapituły Kongregacji Polskiej. Rozpoczęte prace zlecone poszczególnym komisjom można było poddać pod głosowanie wszystkich. Jednak pierwszym punktem spotkania był wybór nowych władz. Ojciec Piotr Chojnacki został wybrany opatem prezesem na drugą – sześcio letnią kadencję. Jednocześnie pełni funkcję opata mogilskiego również w drugiej, ale dziesięcioletniej kadencji.

Kwestie poruszane przez ojców kapitulnych dotyczyły między innymi zarządzania finansami. Temat ten zakończono po dyskusji propozycją zmiany zapisów w Konstytucjach Kongregacji. Następnie zatwierdzono przygotowane wcześniej projekty „Dyrektorium na temat wizytacji kanonicznej w Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego”, „Obrzędu wizytacji kanonicznej”, „O porządku odbywania Kapituły Kongregacji”. Sporo miejsca poświęcono formacji młodych przyjmując jako obowiązujący w całej Kongregacji dokument „Zasady formacji w Zakonie Cysterskim”. Zadecydowano, że kurs formacyjny dla młodych zakonników Kongregacji będzie w tym roku odbywał się w Szczyrzycu w dniach od 29 kwietnia do 2 maja.

Ojciec opat jędrzejowski Edward Stradomski zaprosił na 14 marca, na godzinę  18 do Jędrzejowa, kiedy to nastąpi uroczyste otwarcie relikwiarza bł. Wincentego Kadłubka w obecności bpa Kazimierza Ryczana. Zakon Cysterski od dłuższego czasu podejmuje starania o kanonizację bł. Wincentego polecając się stale jego wstawiennictwu przed Bogiem.

Za: o. Wincenty Zakrzewski – cysters