Konferencja o autorytecie

Czy można się obyć bez autorytetu? – z tym pytaniem zmierzą się uczestnicy konferencji naukowej, którą organizuje Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów.

Ogólnopolska konferencja zatytułowana „Autorytet »na cenzurowanym«. Debata nad pochwałą i kontestacją” odbędzie się 16 marca w Auli Świętego Tomasza w budynku Kolegium w Krakowie.

„Czy można bezpiecznie powiedzieć, że dla dojrzałego człowieka autorytety są absolutnie zbędne? Czyż nawet najwięksi krytycy autorytetów nie mają swoich autorytetów i czy sami nie próbują narzucić innym siebie lub kogoś innego jako autorytet?” – nad tym będą się zastanawiać uczestnicy debaty.

Będą szukać także odpowiedzi na pytania: czy w otaczającej nas kulturze masy ludzi krytyczne wobec tradycyjnych autorytetów nie obdarzyły bezkrytycznie swoim zaufaniem rozmaitych idoli i różnego rodzaju guru i czy autorytet jest wytworem naszego upodobania i wolnego wyboru, czy raczej nasze upodobania i wolne wybory są w znacznej mierze ukształtowane przez autorytety?

„W trakcie konferencji będziemy chcieli przyjrzeć się zagadnieniu autorytetu z różnych perspektyw, aby twórczo i krytycznie zainspirować nasze myślenie o autorytetach” – mówi wicerektor dominikańskiego Kolegium, o. Robert Plich.

Obok o. Plicha referaty wygłoszą jego współbracia z Zakonu Kaznodziejskiego – ojcowie: Jan Andrzej Kłoczowski, Andrzej Potocki i Janusz Pyda. W konferencji wezmą też udział: s. Barbara Chyrowicz, a także Agnieszka Kołakowska, Bogdan de Barbaro i Janusz Krupiński.

Uczestników całodniowej konferencji powita rektor Kolegium, o. Michał Paluch. Natomiast debatę z udziałem prelegentów poprowadzi dominikanin o. Grzegorz Chrzanowski.

Więcej: www.dominikanie.pl.