„Maraton Powołaniowy” na placówkach Towarzystwa Chrystusowego

Po raz kolejny na polskich (i nie tylko) placówkach Towarzystwa Chrystusowego rozpoczyna się tzw. „Maraton Powołaniowy” jako swoistego rodzaju przedłużenie kwartalnych dni modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele.

Jest to inicjatywa zintensyfikowanej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne szczególnie do naszej wspólnoty zakonnej. Począwszy do 7 maja każdego dnia w innej parafii będzie rozbrzmiewać będzie wołanie: Panie daj nam nowych kapłanów, braci zakonnych”.  Modlitwie towarzyszyć będą katechezy na temat powołania, spotkania z młodzieżą i inne inicjatywy. Maraton zakończy się 14 czerwca w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to modlitewne wołanie do Pana, „aby braciom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy”.

Za: www.chrystusowcy.pl