Nowy numer „Jasnej Góry”

Marcowo-kwietniowy numer dwumiesięcznika „Jasna Góra” pomaga czytelnikom dobrze przeżyć Wielki Post i jednocześnie wprowadza w Triduum Paschalne.

„Liturgia tego okresu, szczególnie Świętego Triduum pokazuje, do czego Bóg jest zdolny dla zbawienia człowieka, jednocześnie stawiając przed każdym wierzącym pytanie o to, co ja jestem w stanie zrobić dla Pana Boga. Więcej, pyta, co ja faktycznie na co dzień robię z Bożą miłością, Jego wolą i słowem, jaką odpowiedź daję o całym swoim życiu we własnym sercu” – pisze we wstępie o. Robert Jasiulewicz, redaktor naczelny pisma – Chcielibyśmy też razem tak ten czas rozpoznać i wykorzystać, by w Wielkanoc i cały okres paschalny wspólnie wyśpiewać radosne ‘Alleluja’ ku czci Pana zmartwychwstałego w świecie i w naszym życiu”.

Numer otwiera rozważanie apelowe, które wygłosił nowo mianowany metropolita częstochowski abp Wacław Depo w dniu 2 stycznia br. czyli w dniu swego ingresu. Wieczorem przybył na Jasną Górę, by z miłością zawierzyć siebie i swoją posługę Matce Bożej Jasnogórskiej.

O Sakramencie Pokuty pisze o. Piotr Polek, definitor generalny Zakonu paulinów. Autor mocno podkreśla już samym tytułem, że jest to sakrament Miłosierdzia Bożego, a człowiek poprzez przyjęcie sakramentu może odpowiedzieć na „miłosierną miłość Boga objawioną w przebaczeniu”. „Tą odpowiedzią na miłość Boga ma być nasze pragnienie i nasza gotowość do miłowania – tłumaczy o. Polek – Zdolność taka nie pochodzi z nas samych i nie jest możliwa tylko dzięki naszym wysiłkom (…) Do postawy miłowania jesteśmy prowadzeni przede wszystkim przez łaskę i skutki Sakramentu Pokuty”.

O zwyczajach i tradycji w klasztorze jasnogórskim w Wielkim Poście i na Wielkanoc opowiada czytelnikom redaktor o. Robert Jasiulewicz. Rozważanie Drogi Krzyżowej na Wielki Post proponuje o. Mirosław Górkiewicz, paulin. Natomiast do refleksji „Z perspektywy krzyża” zachęca Żaneta Bilska. W numerze zamieszczono także fotografie z Wielkiego Tygodnia na Jasnej Górze A.D. 2011.

Zapraszamy do lektury!

SPIS TREŚCI

s. 4 – W. Depo: Zawierzenie miłością i wzruszeniem znaczone
s. 6 – K. Wendlik: „Wierzę w Kościół..” (2.)
s. 9 – P. Polek: Jeszcze raz o sakramencie miłosierdzia Bożego
s. 12 – M. Górkiewicz: Droga Krzyżowa
s. 14 – W. Głowacz: Apel Jasnogórski
s. 15 – M. Minczyński: Z listów do Redakcji
s. 16 – J. D. Telejko: W drodze do Emaus
s. 17 – R. Jasiulewicz: Dobre postanowienie
s. 19 – Ż. Bilska: Z perspektywy Krzyża
s. 20 – J. D. Telejko: Szymon
s. 21 – Skarby Jasnej Góry (19.): Plakietka z klejnotem przedstawiającym Zwiastowanie
s. 22 – Jan Paweł II w darze Jasnogórskiej Pani
s. 23 – R. Jasiulewicz: Zwyczaje i tradycje w klasztorze jasnogórskim
s. 26 – WIELKI TYDZIEŃ NA JASNEJ GÓRZE
s. 28 – M. Starzyńska: Sześć wieków jednego panowania (70.)
s. 29 – Program Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Elbląskiej
s. 30 – Świadectwa Jasnogórskie – Panie Jezusku, uzdrów moją siostrzyczkę
s. 31 – Kasia i Łukasz: Święty Józefie!
s. 32 – L. Frąś: Świeca ks. Piotra Skargi
s. 34 – C. Motyl: Ze zbiorów jasnogórskich
s. 35 – Zawierzenie Maryi wotami znaczone
s. 36 – E. Rakoczy: JESTEM PRZY TOBIE – Pamięci kolejarza Henryka Dąbrowskiego (1949-2011)
s. 37 – M. Pluskota: Pod znakiem zawierzenia
s. 38 – Zapraszamy na Jasną Górę
s. 39 – Jasnogórski Apostolat Różańcowy
s. 41 – Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej „Od oceanu do oceanu”
s. 42 – Akt Powierzenia w Ręce Matki Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości na Świecie
s. 43 – Kronika Jasnej Góry roku 2011
s. 50 – Jasnogórskie Sanktuarium w roku 2011

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.