19. numer „W nurcie franciszkańskim”

Ukazał się właśnie nowy tom periodyku wydawanego przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe. Najnowszy numer „W nurcie franciszkańskim” jest poświęcony lwowskim franciszkanom, a inspiracją do jego zebrania i opracowania był jubileusz 600-lecia śmierci bł. Jakuba Strzemię i wspomnienie 100-nej rocznicy urodzin sługi bożego – o. Rafała Kiernickiego.

Wydane już po raz 19-sty pismo Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego koncentruje się wokół postaci dwóch biskupów Lwowa – bł. Jakuba Strzemię i jednego z ostatnich hierarchów tamtejszego Kościoła – o. Rafała Kiernickiego.

Publikacja zawiera trzy części tematyczne: pierwsza poświęcona jest postaciom lwowskich franciszkanów, druga prezentuje franciszkanizm w wybranych sferach kultury a trzecia zawiera listy, sprawozdania i recenzje związane z tematem przewodnim tomu. Dodatkowo periodyk zawiera nieznane listy i tekst kazania o. Kiernickiego.

„W nurcie franciszkańskim” to pismo naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Pierwszy numer ukazał się w 1987 roku z okazji 750. rocznicy przybycia braci św. Franciszka do Krakowa. Pierwotnym zadaniem tego periodyku było przybliżanie tradycji szkoły franciszkańskiej konwentualnej oraz krakowskiego seminarium franciszkańskiego. Obecnie jest miejscem wymiany myśli franciszkańskiej w przestrzeni teologicznej, kulturowej i historycznej. Większość artykułów posiada streszczenia w języku angielskim lub włoskim. Periodyk Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego stara się spełniać obowiązujące paramenty naukowe. Jego redaktorem tematycznym jest dr hab. prof. Zdzisław Gogola; recenzentami: dr hab. prof. Wiesław Delimat, dr hab. Marek Fiałkowski, dr hab. prof. Roland Prejs, dr hab. Józef Wołczański, dr Michał Wróblewski. Funkcję redaktora naczelnego pełni o. dr Stanisław Jaromi.

Za: www.isf.edu.pl